Akadálymentes verzió

Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00206

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valaki élő szervezetet kíván visszatelepíteni, akkor az engedély köteles. Az engedélyeztetés jelen eljárásban történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.Nincs külön jogszabályi követelmény.

Milyen iratok szükségesek?

Ha meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás. Az illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték , 5000,-Ft

Hol intézhetem el?

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés ellen bírósági felüzsgálatnak van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetet a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A kereset benyújtási határidő 30 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: A bírósági eljárás illetéke 30000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi tekinthető élő szervezetnek? Élő szervezet (élőlény): mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai. Mennyi az eljárás illetéke? 5000 Ft. Mennyi az ügyintézési határidő? 70 nap.

Fontosabb fogalmak

Élő szervezet (élőlény): mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai. Egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 13. § (4) bekezdés, 76. § (1) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. §, 35. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés a) pont;a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (2) bekezdése;A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés, 73. § (1) bekezdése, melléklet XIII. 1. pont, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2)

Kulcsszavak

Élő szervezet, visszatelepítése, egyed.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858