Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00001

Az ügy rövid leírása

A mesterséges termékenyítő állomás az ügyfél kérelmére induló működési engedélyhez kötött tevékenység. A mesterségestermékenyítő állomást minden év október 31-ig felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményétől függően az engedély meghosszabbítható, működése további feltételekhez köthető,illetve visszavonható. A felülvizsgálat hivatalból indul, nem kell kérvényezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: vállalkozás, természetes személy

Kizáró okok: nincs kizáró ok

Milyen adatokat kell megadni?

az üzemeltető megnevezése, székhelye, a létestmény telephelye, a tevékenységi kör, állatfajok, fajták, szerződés tenyésztő szervezettel, állatorvosi igazolás, szaporodásbiológiai lelet nem állhat rendelkezésre, mert annak elvégzését csak mesterséges termékenyítő állomás kérelmezheti amikor már elfogadták a létesítményt

Milyen iratok szükségesek?

A 39/1994. (VI.28) FM rendelet A mesterséges termékenyítésrő, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásárólés felhasználásáról 5§ szerint elismert tenyésztő szervezettel kötött szerződés másolata, az üzemelését felelős szakképesítésről szóló dokumentum hiteles másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, összege 45000 Ft, a díj megfizetése lehetséges átutalással, vagy készpénzátutalási nyomtatványon (csekken)

Hol intézhetem el?

az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc.biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül igazolás megküldése; a bejelentés megérkezését követő naptól számított 21 napon belül helyszíni szemle lefolytatása és annak eredményétől függően kerül az engedély kiadásra.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség,

Jogorvoslati lehetőség részletei: NÉBIH Élelmiszerláncbiztonsági elnők

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az első fokon eljáró hatóságnál az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészuségügyi Igazgatóságánál

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 Ft azaz ötezer Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e kérni az éves felülvizsgálatot, vagy hivatalból indul? A felülvizsgálat hivatalból indul, évente kerül sor a felülvizsgálatra. Ha megfelel a létesítmény, akkor az engedély meghosszabbításra kerül, és a legközelebbi, hivatalból indult felülvizsgálatig érvényes. Amennyiben egy éven túl kerül sor a felülvizsgálatra, akkor is érvényes az engedély a legközelebbi felülvizsgálatig.

Fontosabb fogalmak

A rendelet kiterjed a szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, valamint a zárt térben tenyésztett vadfajok közül a szarvas művi szaporítás útján történő, köztenyésztést szolgáló egyedeinek és szaporító anyagának előállítására, felhasználására, e tevékenység feltételeire,és azok ellenőrzésére.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

mesterséges termékenyítő állomás, sperma, tenyésztő szervezet, termékenyítő állomás, mesterséges termékenyítés, sperma,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858