Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00008

Az ügy rövid leírása

A teljesítményvizsgálatokat az állattenyésztési hatóság végzi, de kérelem alapján elismert tenésztőszervezetet is megbízhat. A tenyésztőszervezet saját hatáskörben végezheti, vagy megbízás alapján is elvégeztetheti a teljesítményvizsgálatot. Tenyészértékbecslést csak a tenyésztési hatóság végezhet, vagy meghatalmazhat ezzel elismert tenésztőszervezetet is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: elismert tenyésztőszervezet

Kizáró okok: a kérelmet az elismert tenyésztőszervezetnek kell benyújtania

Milyen adatokat kell megadni?

Ha a tenyésztő szervezet saját hatáskörben kívánja elvégezni: a kérelmező neve, címe, (székhelye, telephelye), a tevékenységi kör, az ellátási terület, a személyi és tárgyi feltételek megléte, a Teljesítményvizsgálati Kódexben előírt feltételek biztosítása, Ha a tenyésztő szervezet megbízás alapján kívánja elvégeztetni, a megbízni kívnát szervezet vonatkozásában is meg kell adni a fenti adatokat és kell, hogy legyen megbízási szerzdés a feladat végzésére.

Milyen iratok szükségesek?

1. Nyilatkozat arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, és a Teljesítményvizságlati Kódex előírásait betartják 2. A teljesítményvizsgálatokért való felelősség szabályozásának módja

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

45000,- Ft

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre nincs lehetőség

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat bírósági felülvizsgálatát a kersetlevélben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) kell kérni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokon eljáró szervnél a NÉBIH-nél

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 30 nap

A benyújtási határidő: a törvényszék előtt:

A fellebbezési illeték mértéke: - első fokon indult peres eljárásban 600 000 forint, nemperes eljárásban pedig 350 000 forint,

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az elismert tenyésztőszervezet kérelmében a teljesítményvizsgálatokra szóló megbízás meghatározott teljesítményvizsgálatokra, meghatározott telephelyre is vonatkozik. A teljesítmény vizsgálati megbízás meghatározott fajtákra, területekre, vagy időszakra korlátozható, határozott időre szól, és kérelemre megújítható., A tenyésztési hatóság évente felülvizsgálja a megbízás alapján végzett teljesítményvizsgálatokat, és hiányosság esetén megszüntetésére határidőt szab. További fennállásuk esetén a megbízás határozott időre felfüggeszthető, illetve visszavonható. Az eredményről a megbízot szervezet a Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott módon köteles eredményösszesítőt készíteni, azt a tenyésztési hatósággal hitelesíttetni, és az adatokat a tenyésztési hatóság központi adatbankjának rendelkezésére bocsátani.

Fontosabb fogalmak

Az elismert tenésztőszervezet kérelmében a teljesítményvizsgálatokra szóló megbízás meghatározott teljesítményvizsgálatokra, meghatározott telephelyre is vonatkozik. A teljesítmény vizsgálati megbízás meghatározott fajtákra, területekre, vagy időszakra korlátozható, határozott időre szól, és kérelemre megújítható.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858