Akadálymentes verzió

Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem

Kódszám

ELELM00011

Az ügy rövid leírása

A rendeletben meghatározott tartási helyek, tenyészetek, és egyéb létesítmények létesítését és megszűnését meghatározott adatokkal be kell jelenteni az Országos Adatbázisba. TIR (Tenyészet Információs Rendszer)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: tenyészetek ahol szarvasmarhát, sertést, juhot tartanak, lóféle állatot tartanak (30 felett), baromfi,- házi nyúl,- prémes állat- árutermelő, kereskedő tenyészetek, haltartó tenyészetek, méhészetek, vágóhidak, gyűjtő állomások, halfeldolgozók, halkeltetők, baromfi keltetők, vadászható vadfaj tartási helyek, kistermelők

Kizáró okok: van képviselet lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

Új tenyészet bejelentéshez: Az állattartó neve és ügyfél (MVH) regisztrációs száma, az illetékes megyei állategészségügyi hatóság neve és azonosítója, a tenyészet típusa, a tenyészet címe, a tenyészet minősítése, az önálló tenyészethez tartozó ENAR felelős neve és elérhetősége, baromfi-és halkeltetőkhöz a keltetésvezető neve és elérhetősége, megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetén a kapcsolattartó állatorvos neve és elérhetősége, a tenyészet állategészségügyi azonosítő száma. Új tartási hely bejelentéséhez: a tartási hely pontos címe, minden tartott tartott állatfajhoz a tartás,/vágás dátuma, a kapacitás, sertés tartás esetén a kocalétszám, a hasznosítás módja,

Milyen iratok szükségesek?

a hatóság általi igazolásra a nyomtatványon van kölön rovat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a bejelentés díjmentes

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, és az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága

Ügyintézés határideje

Az ENAR ügyintézési irodákban a bejelentésről szóló igazolást az adatok felvitele után azonnal megkapja az ügyfél

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs, a bejelentést követően igazolást kap, nem születik határozat

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs fellebezésre, és bírósági felülvizsgálatra lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs fellebezésre, és bírósági felülvizsgálatra lehetőség

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs fellebezésre, és bírósági felülvizsgálatra lehetőség

A benyújtási határidő: nincs fellebezésre, és bírósági felülvizsgálatra lehetőség

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet ENAR ügyintéző, és mi az önálló tenyészet? ENAR ügyintéző: sertés és szarvasmarha tartás esetén az állattartó jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén kérelmezheti az illetékes megyei állategészségügyi hatóságnál az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatok önálló végzését. Az állategészségügyi hatóság a tartót határozattal önálló tenyészetként sorolhatja be, és mint ENAR ügyintéző jogosult az állatok jelölésére, és a tenyészettel kapcsolatos ENAR ügyek intézésére. Ki a kapcsolattartó? Az állategészségügyi hatóság a szarvasmarha és sertés ENAR ügyek intézése, az állatok jelölése céljából megyei körzeteket alakít ki, és kijelöl hozzá egy kapcsolattartó állatorvost. A nem önálló besorolású tenyészetek ENAR-ral kapcsolatos feladait, a jelöléseket a kapcsolattartó állatorvos segítségével végzik. Általában a kapcsolattartó állatorvos egyúttal ellátó állatorvos is. Van-e az ENAR központnak ügyflészolgálata? Az ügyfélszolgálat elérhető a 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4., telefonszáma: 06-1-212 1730. Kérdéseket e mailben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu, tir@enar.hu címeken.

Fontosabb fogalmak

TIR: Tenyésztési Információs Rendszer MVH regisztráció: az állattartó köteles adatait bejelenteni a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII törvény szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe, amelyet a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kezel. Kapcsolattartó: általában az ellátó állatorvos, megyei körzetek esetén végzi az állatok jelölését, és intézi a TIR-rel kapcsolataos ügyeket. ENAR felelős, ENAR ügyintéző: önálló tenyészetek( csak szarvasharha és sertés telepek esetén lehetséges) végzi az állatok jelölését, és intézi a ki-és bejelentéssel kapcsolatos ügyeket, ENAR koordinátor: meghatározott területért felelős hatósági állatorvos, általában járási főállatorvos, a bejelentő nyomtatványon igazolja, hogy regisztrált tartási hely. Juh instruktor: juh tenyészetek esetén a jelöléssel és ENAR-ral kapcsolatos ügyeket a juh instruktor végzi. MLOSZ lótenyésztési felügyelő: megbízás és jogszabályi felhatalmazás alapján elvégzik a lovak egyedi azonosító jelölését.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

TIR, BIR, ENAR, önálló tenyészet, kapcsolattartó, tenyészet bejelentés, tartási hely bejelentés, megyei ENAR körzetek, Országos Adatbázis, ENAR koordinátor, ENAR ügyfélszolgálati iroda

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858