Akadálymentes verzió

Baromfi Információs Rendszer, Szarvasmarha Információs Rendszer, Országos Lótenyésztési Információs Rendszer bizonylat kiállítása iránti kérelem

Kódszám

ELELM00013

Az ügy rövid leírása

Az állatmozgásokkal kapcsolatos bejelentések igazolása, illetve a szállítólevelek egyik példánya a tartóé lesz. Szarvasmarhák exportja esetén a fentieken felül szarvasmarha útlevelet lehet kérni, illetve kissé eltérő az eljárás lóútlevél esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: tenyészetek ahol szarvasmarhát, sertést, juhot tartanak, lóféle állatot tartanak (30 felett), baromfi árutermelő, kereskedő tenyészetek, vágóhidak, gyűjtő állomások, baromfi keltetők

Kizáró okok: van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Lóútlevél igényléshez: A NÉBIH honlapján közzétett igénylőlapok és nyilatkozatok kitöltve. A tulajdonos adatai, elérhetősége, MVH azonosító száma, az ügyintézésre meghatalamazott személy adatai,a tartási hely adatai, a kézbesítési mód, nyilatkozat arról, hogy korábban nem volt lóútleve, csikójelölési jegyzőkönyv, tulajdonosi nyilatkozat. Szarvasmarha útlevél igényléshez: a tenyészet azonosítója. a tenyészet címe, a tartó neve, a szarvasmarha egyedek felsorolása (országkód, enár azonosító, támogatás,a sürgősségi kezelés feltüntetése, a bejelentés dátuma, a bejelentő aláírása. Baromfi szállítólevél esetén: tenyészetkód, tartó neve, postázási cím, igényelt tömb darabszáma. Az egyéb BIR bizonylatok szabadon hozzáférhetők a www.enar.hu oldalon. Egyéb bizonylatok esetében az állatmozgásokkal kapcsolatos bejelentésben leírtak az irányadóak.

Milyen iratok szükségesek?

.Lóútlevél kérés esetén a lóútlevél igénylő laphoz csatolni kell: tulajdonosi nyilatkozat, vagy tenyésztői nyilatkozat. Csikóbélyegzési jegyzőkönyv, vagy lóazonosító lap, vagy származási lap, laboratóriumi vizsgákati eredmény a fertőző kevésvérűségre irányuló vizsgálatokról. BIR bizonylatok esetén nincs csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Szarvasmarha útlevél: 1000 FT, Lóútlevél: 4000 Ft., Baromfi szállítólevél díjtalan

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc.biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága

Ügyintézés határideje

Az állatmozgással párhuzamosan kell megtenni a bejelentéseket, amelyek adatbázisban történő rögzítését az adtbázishoz hozzáféréssel rendelkező adminisztrátor megteszi. Szarvasmarha útlevél igénylés esetén a kérlem beérkezésétől 7 napon belül kiadja a NÉBIH az útlevelet. Baromfi szállítólevél ígénylés beérkezésétől számított 2 héten belül postázza az Állami Nyomda a szállítóleveleket a tartóknak. Egyéb bizonylatok esetében az állatmozgásokkal kapcsolatos bejelentésben leírtak az irányadóak..

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs, a nyilvántartott adatok alapján a szükséges dokumentum kiadásra kerül, határozat nem keletkezik

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs lehetőség fellebbezésre, sem bírósági kereset indítására

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs lehetőség fellebbezésre, sem bírósági kereset indítására

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs lehetőség fellebbezésre, sem bírósági kereset indítására

A benyújtási határidő: nincs lehetőség fellebbezésre, sem bírósági kereset indítására

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Változtatható-e a ló neve a lóútlevélben? A nemzetközi szabályoknak megfelelően a lóútlevélben a ló neve teljes körűen nem változtatható meg, legfeljebb felárért bővíthető. Tehát a jelenlegi névnek vagy az új név részeként, vagy zárójelben utána a lóútlevélben szerepelni kell. A név teljes hossza azonban nem haladhatja meg a 30 karakteres hosszúságot. A ló nevének változtatását írásban, a lóútlevél beküldésével egyidejűleg az NÉBIH Lóútlevél Irodájánál kell kérelmezni. Mikor kerül feltüntetésre a lóútlevélben a ló fajtája? A lóútlevélben a ló fajtája csak abban az esetben kerül megnevezésre, ha a ló tulajdonosa tenyésztő egyesületi típusú lóútlevelet kért, és ily módon az illetékes lótenyésztő egyesület igazolta a ló fajtához való tartozását. Minden egyéb lóútlevél-típus (alap, származási lappal bővített útlevél) esetében a fajta rovat kitöltetlen marad. Kit tekintünk a csikó tenyésztőjének? A ló tenyésztőjének azt tekintjük, akinek a neve a csikóbélyegzési jegyzőkönyvön a csikó tenyésztőjeként szerepel Mi a teendő, ha a ló tulajdonosa megváltozik? A lótulajdonos-változást a lóútlevélben a Lóútlevél Iroda vezeti át. A tulajdonos-változást a lóútlevél mellékleteként kiadott lótulajdonos nyilvántartó betétlapon kell bejelentenie az új lótulajdonosnak, a lóútlevél megküldésével egyidejűleg. Amennyiben a betétlap megsemmisült, az utolsó bejegyzett lótulajdonosnak írásban nyilatkoznia kell a megsemmisülés körülményeiről, ez esetben a betétlappal azonos adattartalmú lóvásárlási szerződéssel a tulajdonos-átírás kérelmezésekor a betétlap helyettesíthető. A regisztrált új lótulajdonosnak a kézhez kapott lóútlevélben a neve mellett alá kell írnia (7-9 oldal).
Amennyiben a ló külföldre kerül értékesítésre, a ló eladójának a lóútlevelet a lóval együtt tovább kell adnia, az új, külföldi tulajdonos adataival kitöltött lótulajdonos nyilvántartó betétlapot pedig vissza kell küldenie a Lóútlevél Irodába. Hol szerezhető be a Baromfi szállítólevél? Regisztrált baromfi tartók díjmentesen megrendelhetik a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságától a bir@nebih.gov.hu email címen vagy faxon a 06-1-336-9083 számon vagy levélben a 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. címen.

Fontosabb fogalmak

Szarvasmarha útlevél: Export szállítás esetén az állategészségügyi bizonyítványokon túlmenően marhalevél igazolólap es szarvasmarha útlevél kíséri az állatot. Igényelhető az illetékes megyei állategészségügyi hatóságnál az enár-ügyfélszolgálati irodán. Lóútlevél: 6 hónapos koráig, vagy születése évének dec.31 napjáig ( a későbbi időpontig) a lóféléket meg kell jelölni, és erről csikó jelölési jegyzőkönyv kerül kiállításra. Az állat jelölésekor kell az útlevelet igényelni. Jelöletlen állat nem kaphat lóútlevelet. A lóútlevél kiállításához a szabályos időben nem megjelölt lovak esetében 30 napnál nem régebbi fertőző kevésvérüségre irányuló vizsgálatot is kell végeztetni., Baromfi szállítólevél: a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet hatály alá tartozó baromfi fajok és keltetésre szánt tojások szállításakor kötelezően használadó szállítási bizonylat, aminek a formája egy nyomdai úton készült, ötpéldányos, önátíros tömb.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

lóútlevél, szarvasmarha útlevél, ló jelölés, ló külföldre szállítása, baromfi szállítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858