Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00035

Az ügy rövid leírása

Az Európai Uniós rendeletekben meghatározott esetekben a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezheti a kivételes termelési szabályok alkalmazását az ökológiai gazdálkodásban (pl. korosbítás, párhuzamos termelés engedélyezése stb.)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bármely természetes, vagy jogi személy; ökológiai gazdálkodó

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

NÉBIH által készített formanyomtatvány adatai.

Milyen iratok szükségesek?

Káreseményt igazoló dokumentum, kimutatás: tervezett termésmennyiségekről, készletnyilvántartás, állomány éves takarmányigénye, várható hiány mértéke

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

25 000 Ft (kivéve: Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami engedélyezése: 88 000 Ft) Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Pest Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (Pest Megyei Kormányhivatal).

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1, Milyen úton adható be a kérelem? A kérelem postai úton, elektronikusan, vagy faxon is beadható. 2. Melyik szervezettől és milyen úton kérhető írásbeli tájékoztatás? Pest Megyei Kormányhivatal 3, Melyek az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok? 834/2007/EK rendelet (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
A Bizottság 889/2008/EK Rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról;
A Bizottság 1235/2008/EK Rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról; 34/2013 (V.14.) VM rendelet amezőgazdasági termékek és élemiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről; http://portal.nebih.gov.hu/-/okologiai-gazdalkodas

Fontosabb fogalmak

nem ismert

Vonatkozó jogszabályok

834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről I. cím 2 cikk d) , III. cím Termelési szabályok 1. fejezet 8. cikk, 5. fejezet 22 cikk,; Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi XLVI. törvény 32. § (1) bekezdés h), 39. § (4) bekezdés o); A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40/A.§, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés, 100. § (1), (2)  bekezdés, 109. § (1) bekezdés; A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (5) bekezdés; A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 25/A. §;  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 7.1.2., 2. melléklet

Kulcsszavak

ökölógiai gazdálkodás, kivételes termelési szabályok, eltérés ökológiai rendeletben előírtaktól, konvencionális takarmány használat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858