Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00041

Az ügy rövid leírása

Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése tárgyában az alábbi feltételek teljesülése esetén nyújtható be engedélykérelem:
a) arra technológiai okokból szükség van,
b) az nem jelent veszélyt az egészségre és azt a javasolt feltételek mellett végzik,
c) azt a fogyasztók érdekében végzik, és
d) azt nem a jó higiéniai és egészségügyi, gyártási, illetve mezőgazdasági gyakorlat helyettesítésére alkalmazzák.
Az engedélyezési eljárás akkor kezdeményezhető ha az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelése az alábbi célok megvalósulását eredményezi:
a) élelmiszerből származó megbetegedések előfordulásának csökkentése a kórokozó szervezetek elpusztításával,
b) élelmiszerek romlásának csökkentése a romlási folyamatok késleltetésével vagy megállításával és azon organizmusok elpusztítása, amelyek ezt a folyamatot előidézték,
c) kényszerérésből, csírázásból, kihajtásból eredő élelmiszer-veszteségek csökkentése,
d) élelmiszerek mentesítése növényekre és növényi termékekre káros szervezetektől. A rendelet 1. mellékletében kizárólag szárított aromás növények, fűszerek és fűszerkeverékek ionizáló sugárzással való kezelését engedélyezi, ezért bármely más ionizáló energiával kezelt élelmiszert Magyarország területén első alkalommal forgalombahozni csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyével lehet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az engedélyhez a kérelmet az élelmiszert kezeltetni kívánó élelmiszer-vállalkozás nyújthatja be a rendelet 2. mellékletében foglaltak teljesülése esetén.

Kizáró okok: Meghatalmazásra lehetőség van.

Milyen adatokat kell megadni?

1. vállalkozás adatai 2.minden olyan adat, amely segíti a kérelem elbírálását.

Milyen iratok szükségesek?

1. kezelés indokai 2. a kezelés szükségességét és eredményességét alátámasztó vizsgálati eredmények 3. az elnyelt ionizáló-energia dózis

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási illeték, eljárási díj mentes 

Hol intézhetem el?

Pest Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges. A kereset levelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál 

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs fellebbezési lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs fellebbezési lehetőség

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs fellebbezési lehetőség

A benyújtási határidő: nincs fellebbezési lehetőség

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1, Az élelmiszerbesugárzó létesítmények ajánlott működési szabályzatának kidolgozásakor milyen szempontokat kell figyelembe venni? Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 5. melléklete teljeskörű iránymutatást ad. 2, Az átlagos dózis kiszámításának szabályai hol találhatóak? Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 4. mellékletében.

Fontosabb fogalmak

nem ismert (engedélyezési eljárás nem volt)

Vonatkozó jogszabályok

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 8/B. § (1) bekezdés, 39. § (4) bekezdés o) pontja, 45. § (5) bekezdés, 47/B. §; Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 2. § (5), (6), (7), (8) bekezdés, 3. § (1), (2) bekezdés, 4. §., 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), 71. § (1) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

ionizáló sugárzás, ionizáló sugárzás forrásai, átlagos dózis

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858