Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00043

Az ügy rövid leírása

magán laboratóriumok/élelmiszer vállalkozók (üzemi laboratórium), amelyek az élelmiszerlánc valamely szereplője számára laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a hatóság engedélyezi, nyilvántartásba veszi

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: magán személyek/vállalkozások

Kizáró okok: Meghatalmazásra van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

székhely neve, címe; üzemeltető adatai, laboratórium vezetőjének neve, annak közlése hogy szolgáltató vagy üzemi laboratórium-e a kérelmező, működési feltételek megfelelése a szabványnak, vizsgálatok tételes felsorolása, vizsgálati módszerek közlése

Milyen iratok szükségesek?

amennyiben van akkreditációs okirat, annak csatolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs illeték, nincs igazgatási eljárási díj

Hol intézhetem el?

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési időbe

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal).

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs fellebbezési lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs fellebbezési lehetőség

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs fellebbezési lehetőség

A benyújtási határidő: nincs fellebbezési lehetőség

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1, A laboratóriumi vizsgálati módszerek azonosítói (a viszgálati szabvány hatályossága) hol ellenőrizhető? A különböző élelmiszerekre/ takarmányokra vonatkozó vizsgálati módszereket (szabványok) a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) honlapján érhetik el. 2, A működési feltételek szempontjából meghatározó feltételekről hol található információ? Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5. fejezetében.

Fontosabb fogalmak

Akkreditációs okirat: a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) vagy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által kiadott dokumentum (az akkreditált laboratóriumok nyilvántartása a NAH honlapján elérhető)

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés; Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 33. § a), 38. § (1) bekezdés i), 39. § (4) bekezdés a); 45. § (5) bekezdés

Kulcsszavak

üzemi laboratórium, szolgáltatói laboratórium, élelmiszer és/vagy takarmányvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858