Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól

Kódszám

ELELM00051

Az ügy rövid leírása

Az üzemeltető kérésére meghatározott időre felmentés kérése az egyes vízminőségi jellemzők részletes vizsgálata alól, mely abban az esetben kérelmezhető, ha a kérdéses vízminőségi jellemző valószínűleg nincs jelen az adott vízellátó rendszerben olyan koncentrációban, amely a határérték vagy parametrikus érték túllépésének veszélyével járna.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: üzemeltető illetve élelmiszeripari vállalkozás

Kizáró okok: nem

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező üzemeltető illetve élelmiszer vállalkozó) neve, címe, telefonszáma, adószáma

Milyen iratok szükségesek?

a kérelmezni kívánt paraméterre/paraméterekre vonatkozó akkreditált vizsgálati eredmények (laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv; eredményközlő)

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az országos tisztifőorvossal történő előzetes egyeztetés alapján.

Ügyintézés határideje

21 nap, amely indokolt esetben egyszer 21 nappal hosszabbítható, a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges (Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest Markó utca 27. ) A kereset levelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (NÉBIH)

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs lehetőség a fellebbezésre

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs lehetőség a fellebbezésre

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs lehetőség a fellebbezésre

A benyújtási határidő: nincs lehetőség a fellebbezésre

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügy elbírálásához szükséges dokumentumokat eredetiben kell-e benyújtani?
A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:
eredetiben vagy
hiteles másolatban vagy
az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Fontosabb fogalmak

OTH: Országos Tisztiorvosi Hivatal; akkreditációval rendelkező laboratórium: olyan laboratórium, amely vízvízsgálatokra a NAT (Nemzeti Akkreditáló Testület) által kiadott akkretációval rendelkezik.

Vonatkozó jogszabályok

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 2.§ l), 3.§, 4.§ (1) bekezdés d), 5. § (1), (5) bekezdés, 2. melléklet A) 2. részletes vizsgálatok; 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés; 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi XLVI. törvény 35. § (3) bekezdés c) pontja, 39. § (4) bekezdés o) pontja; 
1/2013. VM utasítás a NÉBIH SZMSZ kiadásáról; 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (7) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés,100. § (1) bekezdés; 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

ivóvíz, vízminőségi jellemzők, felmentési kérelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858