Akadálymentes verzió

Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00801

Az ügy rövid leírása

Házasság hivatali helyiségen kívül is köthető, önkormányzati rendeletben meghatározott díj ellenében.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a házasságot kötni kívánó ügyfelek

Kizáró okok: házassági szándék bejelentésével egyidejűleg

Milyen adatokat kell megadni?

a felek személyazonosító adatai
házasságkötés időpontja
helyszín megjelölése

Milyen iratok szükségesek?


helyszínnel rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozata
fénykép, DVD felvétel a helyszínről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Önkormányzati rendeletben meghatározott díj.

Hol intézhetem el?

jegyző (anyakönyvvezetőnél kell benyújtani)

Ügyintézés határideje

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): jegyző

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)Milyen költsége van eljárásnak?
Külön díja van, mely településenként eltérő, helyi rendelet állapítja meg az összegét.
A házassági szándék bejelentésétől számítva mennyi időt kell várni a házasságkötésig?
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját. a 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el.
Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Nincs.

Fontosabb fogalmak

házasság: egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége.
várakozási idő: A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki.
Érvénytelenség: A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította

Vonatkozó jogszabályok


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §


az anyakönyvi eljárásról 2010. évi I. törvény 18. §
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 12-16. §

Kulcsszavak

házasság hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívül házasságkötés házassági szándék anyakönyvvezető gyermek nevének megválasztása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858