Akadálymentes verzió

Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00802

Az ügy rövid leírása

Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül is köthető, önkormányzati rendeletben meghatározott díj ellenében

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó ügyfelek.

Kizáró okok: Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejegyzett élettársak adatai:házassági neve,születési családi és utóneve,születési helye,neme,személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),lakóhelye (pontos cím),apja születési családi és utóneve,anyja születési családi és utóneve, állampolgársága,előző állampolgársága(i),előző lakóhelye(i) (ország).
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontja
helyszín megjelölése

Milyen iratok szükségesek?


helyszínnel rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozata
fénykép, DVD a helyszínről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Önkormányzati rendeletben meghatározott díj.

Hol intézhetem el?

jegyző (anyakönyvvezetőnél kell benyújtani)

Ügyintézés határideje


8 nap

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki. (A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásához jogszabály nem ír elő várakozási időt)
A felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a felek nyilatkozata a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a bejegyzett élettársi kapcsolat a bejelentés után nyomban létesíthető.

.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): jegyző (anyakönyvvezetőnél kell benyújtani)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kik köthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot?
Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy köthet.
Mi a különbség a házasság és a bejegyzett élettársi jogviszony között?
A bejegyzett élettársi kapcsolat szabályai alapvetően megegyeznek a házasság szabályaival. Főbb különbségek: kiskorú személy nem létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot, a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe, nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben, az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője, ha a felek mindenben megegyeztek a bejegyzett élettársi kapcsolatot közjegyző is felbonthatja. Minden más szabály megegyzik a házasságra vonatkozó szabályokkal.
Mi a különbség az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat között?
A legfontosabb különbség, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető előtti akaratnyilvánítással jön létre, és az egyik fél haláláig vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáig áll fenn. Az élettársi kapcsolat ezzel szemben tényhelyzeten alapul, vagyis automatikusan létrejön ha két egymással érzelmi-gazdasági közösségben élő személy együtt él, és automatikusan megszűnik, ha például különköltöznek. A tartalmi különbségek közül a legfontosabb, hogy a bejegyzett élettársak között vagyonközösség keletkezik. Az élettársak esetén a hozzájárulás arányában illeti meg őket a vagyon. A bejegyzett élettársak a kapcsolat vége esetén jogosultak tartásdíjra, végrendelet hiányában törvényes örökösök, és végrendelet esetén is megilleti őket a kötelesrész. Az élettársak ezzel szemben csak végrendelettel örökölhetnek.
Milyen dokumentumokat kell az anyakönyvvezetőnek bemutatni?
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor az alábbi okiratokat kell bemutatni:
• születési anyakönyvi kivonat;
• személyi igazolvány, lakcímkártya;
• korábbi házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat esetén jogerős bírósági döntés, közjegyzői végzés, halotti kivonat
• tanúk neve, lakcíme, személyi igazolvány száma

Fontosabb fogalmak

bejegyzett élettársi kapcsolat: Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 1 -3. §

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 97-98. §, 99. § (1), 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §


2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 32-33. §
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 12-16. §

Kulcsszavak

bejegyzett élettársi kapcsolat azonos neműek anyakönyvvezető nagykorú hivatali munkaidő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858