Akadálymentes verzió

Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00804

Az ügy rövid leírása

Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házassága érvénytelen, kivéve ha a jegyző ezalól felemtés ad, a házasság megkötése előtt vagy házasság fennállása alatt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a házasságot kötni kívánó felek

Kizáró okok: személyesen (postai úton is lehetséges, de a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg célszerű kérelmezni, ami személyes jelenlétet követel meg)

Milyen adatokat kell megadni?


kérelem és orvosi igazolás

Milyen iratok szükségesek?

kérelem és orvosi igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

jegyző

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): jegyző

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki bírálja el a kérelmet?
Jegyző
Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.
A házassági szándék bejelentésétől számítva mennyi időt kell várni a házasságkötésig?
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját. a 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el.

Fontosabb fogalmak

házasság: egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége.
Érvénytelenség: A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította.

Vonatkozó jogszabályok

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:12. (1) bekezdés c) pont, (2)
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés, 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 4. pont az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 22. (4) bek.

Kulcsszavak

házasság testvérnek testvére vér szerinti leszármazója érvénytelenségi okok felmentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858