Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem

Kódszám

ELELM00022

Az ügy rövid leírása

Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag harmadik országból történő behozatalának engedélyezése

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bárki

Kizáró okok: igen

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőnek
a) meg kell neveznie a behozni kívánt törzskönyvezett állatgyógyászati készítményeket
aa) nevét,
ab) mennyiségét,
ac) magyarországi törzskönyvi bejegyzés számát vagy a készítmény harmadik ország által kiadott forgalomba hozatali engedélyének hiteles magyar vagy angol nyelvű fordítását,
ad) kiszerelési formáját,
ae) a gyártó nevét és a gyártóhely címét,
af) amennyiben forgalomba kerül a forgalmazó nevét, címét, telephelyét,
ag) amennyiben közvetlen felhasználásra kerül a felhasználás célját, a felhasználó nevét, lakó-, illetve székhelyének és a felhasználás szerinti telephelyének címét,
b) meg kell neveznie a behozni kívánt állatgyógyászati készítmény hatóanyaga esetében:,
b) állatgyógyászati készítmény hatóanyaga esetében:
ba) a hatóanyag nevét és mennyiségét,
bb) a hatóanyag gyártójának nevét, a gyártóhely címét,
bc) a hatóanyag felhasználásának célját, a felhasználó nevét, lakó-, illetve székhelyének és a felhasználás szerinti telephelyének címét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmezőnek
a) meg kell neveznie a behozni kívánt törzskönyvezett állatgyógyászati készítményeket
aa) nevét,
ab) mennyiségét,
ac) magyarországi törzskönyvi bejegyzés számát vagy a készítmény harmadik ország által kiadott forgalomba hozatali engedélyének hiteles magyar vagy angol nyelvű fordítását,
ad) kiszerelési formáját,
ae) a gyártó nevét és a gyártóhely címét,
af) amennyiben forgalomba kerül a forgalmazó nevét, címét, telephelyét,
ag) amennyiben közvetlen felhasználásra kerül a felhasználás célját, a felhasználó nevét, lakó-, illetve székhelyének és a felhasználás szerinti telephelyének címét,
b) meg kell neveznie a behozni kívánt állatgyógyászati készítmény hatóanyaga esetében:,
b) állatgyógyászati készítmény hatóanyaga esetében:
ba) a hatóanyag nevét és mennyiségét,
bb) a hatóanyag gyártójának nevét, a gyártóhely címét,
bc) a hatóanyag felhasználásának célját, a felhasználó nevét, lakó-, illetve székhelyének és a felhasználás szerinti telephelyének címét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fizetési számlája: 10032000-00289782-00000000 40.000 Ft
A meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati termékek Igazgatósága

Ügyintézés határideje

Az állatgyógyászati készítmény, illetve hatóanyaga behozatalának engedélyezéséről szóló határozatot 21 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Központi államigazgatási szerv, döntése ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. Fővárosi törvényszék 1055 Budapest Markó utca 27.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fellebbezésre nincs lehetőség.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fellebbezésre nincs lehetőség.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Keresetlevél beadása 30 napon belül a határozat kézhezvételétől.

A benyújtási határidő: A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - 30 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

-

Fontosabb fogalmak

Minden egyes beszállítás külön engedélyhez kötött. A gyógyszergyártási engedély másolatát mellékelni kell a harmadik országból beérkező és a tagállamok valamelyikébe továbbforgalmazott (tranzit) állatgyógyászati készítményekhez is.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) bekezdés
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009 (X.6.) FVM rendelet 44. §
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§ (2) bekezdés és 2. sz. melléklet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3)

Kulcsszavak

gyógyszergyártás, forgalmazás,harmadik ország, import

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858