Akadálymentes verzió

Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem

Kódszám

ELELM00030

Az ügy rövid leírása

A fő tevékenységként élelmiszert előállító élelmiszer-vállalkozások létesítményei takarmány-vállalkozási létesítménynek minősülnek, amennyiben termékeiket, melléktermékeiket takarmányozási céllal forgalomba hozzák, vagy saját tulajdonú állatállomány takarmányozására fordítják. E létesítményeket ezért be kell jelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységre vonatkozó jogerős önkormányzati használatbavételi engedéllyel vagy telepengedéllyel rendelkező.

Kizáró okok: képviselet, meghatalmazás lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A takarmány-előállító létesítmény
neve, címe,telephelye (amennyiben nem azonos a címmel), a tevékenységre vonatkozó jogerős önkormányzati használatbavételi engedélye vagy telepengedélye, telefon- és faxszáma, illetve e-mail címe, adószáma, cégjegyzékszáma vagy vállalkozói igazolvány száma, a tevékenységhez használt ingatlan vonatkozásában a tulajdoni lap vagy bérleti szerződés dokumentumai,berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye, az eljárás során a létesítmény részéről kinevezett kapcsolattartó személy neve, beosztása és elérhetősége, gyártástechnológia vezérlése (mechanikus, PLC). Az előállítani kívánt takarmány(ok) megnevezése, állatfajonként és takarmánytípusonként (például takarmánykeverék), előállításhoz felhasznált alkotók (például alapanyagok, kiegészítő takarmányok) megnevezése, kiegészítő takarmányok százalékos bekeverési aránya, a takarmány előállítás célja (kizárólag saját tulajdonú állatállomány részére). A raktározási, tárolási körülmények leírása (módja), a rendelkezésre álló tárolótér területe (m2), illetve űrtartalma (m3). A takarmány-előállító létesítmény részletes technológiai leírása folyamatábrával, gyártástechnológiai utasítással. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet takarmányhigiéniai követelményeinek és a helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelést biztosító eljárások, valamint azok dokumentumai.

Milyen iratok szükségesek?

A tevékenységhez használt ingatlan vonatkozásában a tulajdoni lap vagy bérleti szerződés dokumentumai. A takarmány-előállító létesítmény részletes technológiai leírása folyamatábrával, gyártástechnológiai utasítással. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet takarmányhigiéniai követelményeinek és a helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelést biztosító eljárások, dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

járási hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat megfellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ha egy élelmiszer előállító, csak ritkán és kis mennyiségben forgalmaz mellékterméket takarmányozási célra, akkor is be kell jelenteni ezt a tevékenységet?
Igen, a takarmányként történő értékesítés szándékát be kell jelenteni, a mennyiségtől függetlenül.

Csak élelmiszertermelő állatok számára értékesített takarmányok előállítása vagy forgalmazása esetén kell bejelenteni a tevékenységet?
Nem, a kedvtelésből tartott állatok takarmányainak előállítására és forgalmazására is vonatkozik a bejelentési kötelezettség.

Minden takarmányként értékesített mellékterméket külön-külön be kell jelenteni?
Nem, az előállított takarmányokat nem kell külön-külön bejelenteni, a takarmány előállítói tevékenységet kell bejelenteni,
amelynek során meg kell jelölni az előállítani szándékozott takarmányokat.

Fontosabb fogalmak

Állati eredetű takarmány-alapanyag: a 142/2011/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. pontja szerinti fogalom; takarmány-alapanyag: a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdés g) pontja szerinti fogalom; A takarmánykeverék és előkeverék előállításához kizárólag:
a takarmány-alapanyagok 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerinti jegyzékének, illetve 24. cikk (6) bekezdése szerinti internetes nyilvántartásának kapcsán megállapított feltételeknek megfelelő takarmány-alapanyag használható fel és hozható forgalomba, takarmány-előállítás: a takarmány termelése (termesztése), gyártása, feldolgozása (kezelése, előkészítése), valamint keverése és csomagolása (kiszerelése)

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) bekezdés e) pont, 45. § (5) bekezdés, A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 4.§ (3) bekezdés, 5.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés, 5.sz.melléklet,A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés,23.§ (1) bekezdés a) pont, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés,71.§ ,97.§ (2) bekezdés a) pont, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

élelmiszer, takarmány, nyilvántartásbavétel, regisztráció, vállalkozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858