Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14 / VEKOP 8.2.1-15) munkaerő-piaci programra

Kódszám

MUNKP00096

Az ügy rövid leírása

A programban való részvétel iránt érdeklődő 15 év feletti és 25 év alatti személy jelentkezhet a programra az állami foglalkoztatási szervként eljáró bármely járási hivatalnál. A jelentkező ügyfél lakóhelye/tartózkodási helye szerinti járási hivatal fogja felvenni a kapcsolatot a jelentkezővel, hogy együttműködésüket megkezdhessék az Ifjúsági Garancia Rendszerbe vonás érdekében. (Az Ifjúsági Garancia Rendszer lényege, hogy azon 15 év feletti és 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a járási hivatal a lehető legrövidebb időn  belül valamilyen konkrét segítséget nyújtson a munka vagy a tanulás világába való eljutáshoz: állásajánlat, képzési lehetőség, illetve foglalkoztatási támogatás, képzési támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, mobilitási támogatás. A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához.) 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok a 15 év feletti és 25 év alatti fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak.

Kizáró okok: IGEN, az ügyben az ügyfél csak személyesen járhat el. Más nem jelentkezhet a programra a jelentkező képviseletében.

Milyen adatokat kell megadni?

A jelentkező neve, címe, elérhetősége.

Milyen iratok szükségesek?

Nincsen.
(A jelentkezés benyújtásához, amely a kapcsolatfelvételt szolgálja, nem szükségesek egyéb iratok.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincsenek eljárási költségek.

Hol intézhetem el?

A jelentkező személy lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Ügyintézés határideje

Az illetékes járási hivatal részéről a jelentkezést követő 10 munkanapon belül kapcsolatfelvétel történik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincsen. A programba minden jogosult jelentkező bevonásra kerül.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kik lehetnek a munkaerőpiaci program résztvevői?:

15 év feletti és 25 év alatti, sem nem dolgozó, sem nem tanuló fiatalok.

2. Mit kell tartalmaznia a jelentkezési lapnak?:

A kapcsolatfelvételhez szükséges nevet, címet, elérhetőséget.

3. Milyen esetben szükséges törvényes képviselő hozzájárulása?:

 Korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Fontosabb fogalmak

Ifjúsági Garancia Rendszer: e program célja, hogy azon 15 év feletti és 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a járási hivatal a lehető legrövidebb időn  belül valamilyen konkrét segítséget nyújtson a munka vagy a tanulás világába való eljutáshoz (foglalkoztatási vagy képzési ajánlatot).

Munkaerőpiaci program: meghatározott célcsoport számára személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokat és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat (foglalkoztatási támogatást, képzési támogatást, vállalkozóvá válási támogatást,  mobilitási támogatást) nyújtó komplex segítség.

Vonatkozó jogszabályok

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. Rendelet 10.§ (1) a) és 11.§.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B.§
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/A.§

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet         

Kulcsszavak

ifjúsági, garancia, program , GINOP , VEKOP,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858