Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Jelentkezés az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci programra

Kódszám

MUNKP00097

Az ügy rövid leírása

A programban való részvétel iránt érdeklődő 25-64 év közötti személy jelentkezhet a programra az állami foglalkoztatási szervként eljáró bármely járási hivatalnál.  A jelentkező ügyfél lakóhelye/tartózkodási helye szerinti járási hivatal fogja felvenni a kapcsolatot a jelentkezővel, hogy együttműködésüket megkezdhessék a programba vonás érdekében.
(Az „Út a munkerőpiacra” kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerőpiaci program célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A  25-64 év közötti, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskeresők/szolgáltatást igénylők/közvetítést igénylők,  valamint azok a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottak, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint a munkaerőpiaci program segítségével mozdítható elő. Jelentkezhetnek a programra az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplők is.

Kizáró okok: IGEN, az ügyben az ügyfél csak személyesen járhat el. Más nem jelentkezhet a programra a jelentkező képviseletében.

Milyen adatokat kell megadni?

A jelentkező neve, címe, elérhetősége.

Milyen iratok szükségesek?

Nincsen.
(A jelentkezés benyújtásához, amely a kapcsolatfelvételt szolgálja, nem szükségesek egyéb iratok.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincsenek eljárási költségek.

Hol intézhetem el?

A jelentkező személy lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Ügyintézés határideje

A járási hivatal részéről kapcsolatfelvétel történik 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincsen. A programba való bevonásról a hivatal dönt.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kik lehetnek a munkaerőpiaci program résztvevői?:

25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, szolgáltatást igénylők és közvetítést igénylők, versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottak.

2. Mit kell tartalmaznia a Jelentkezési lapnak?:

A kapcsolatfelvételhez szükséges nevet, címet, elérhetőségeket. (A sikeres kapcsolatfelvétel után a programba vonás csak személyesen intézhető a járási hivatalban, korábbi nevén: "munkaügyi kirendeltségen").

Fontosabb fogalmak

Munkaerőpiaci program: meghatározott célcsoport számára személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokat és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújtó komplex segítség.

Vonatkozó jogszabályok


Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. Rendelet 10.§ (1) a) és 11.§.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B.§.
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/A. §.                                                                                  
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

Kulcsszavak

foglalkoztatás, munka, támogatás, program, GINOP, VEKOP,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858