Akadálymentes verzió

Születés bejelentése és anyakönyvezése

Kódszám

ANYKV00001

Az ügy rövid leírása

A születést és a halálesetet anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A születést szülész-nőgyógyász szakorvos, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja.
Az intézetben történt születést, halálesetet az intézet vezetője jelenti be. Az intézményben történt születést az intézmény vezetője jelenti be.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be. Az intézetben történt szülést az intézet vezetője köteles bejelenteni.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A születési anyakönyv nyilvántartja:

a) a születés helyét és idejét (év, hó, nap);

b) a származás helyét;

c) a gyermek születési családi és utónevét, nemét, személyi azonosítóját;

d) a szülők születési családi és utónevét, születési helyét, személyi azonosítóját, annak hiányában a születési idejét,

e) a többes szülést;

f) a szülők és a gyermek igazolt külföldi állampolgárságát, hontalanságát, ismeretlen állampolgárságát;

Milyen iratok szükségesek?

Ha a szülők házasságban élnek, a házassági anyakönyvi kivonat,
Ha a szülők nem házasságban élnek, apai elismerő nyilatkozat
Ha a gyermek nem intézményben (kórházban) született, akkor:
a kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről“, a
„Vizsgálati lap otthon született gyermekről“ nyomtatvány, a
szülész-nőgyógyász szakorvos által a születés tényéről kiállított igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

anyakönyvvezető

Ügyintézés határideje

azonnal

(Az anyakönyvezést – az esemény időpontjától számítva – legfeljebb harminc napra el lehet halasztani, ha a születésbejelentésekor valamennyi anyakönyvi adat nem áll rendelkezésre, és a hiányt előreláthatólag pótolni lehet. Az anyakönyvvezető a hiányzó adatok pótlására hivatalból intézkedik, illetőleg a szülőket vagy az elhalt hozzátartozóit erre felszólítja.
Az anyakönyvezés elhalasztásáról az anyakönyvvezető a bejelentőnek igazolást ad.)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi/megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): anyakönyvvezető

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kapom meg a gyermek születési anyakönyvi kivonatát? Válasz: az anyakönyvvezetőtől azonnal.

Fontosabb fogalmak

születés: élveszületés anyakönyv vezetése: az adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzése, azok módosítása, törlése

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. §, 99. §, 97-98. §


Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4. §, 33. §

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.törvény 4.§, 6.§, 7.§, 13.§, 14.§, 63.§, 44. § (4) bekezdés, 69/B, 69/C. §. , 69-69/A. §, 77.§

Kulcsszavak

Születés bejelentése, tervezett, nem tervezett intézeten kívüli születés, születés hazai anyakönyvezésetervezett születés, tervezett születésszületés hazai anyakönyvezése, tervezett születésszületés hazai anyakönyvezése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858