Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Családi név korrekciója iránti kérelem

Kódszám

ANYKV00009

Az ügy rövid leírása

Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek megkülönböztetésére szolgáló betűjelzést az anyakönyvbe az érdekelt kérelmére kell bejegyezni. Erre akkor van lehetőség, ha annak a felmenőnek a születési anyakönyvi bejegyzése, akinek a családi nevét a kérelmező viseli, azt tartalmazza.
Az 1953. január 1-jén hatályba lépett kötőjel kötelező használatával és a megkülönböztető betűjel eltörlésével kapcsolatos rendelkezések következtében kialakult névviselés rendezése.
Az a személy, akinek kéttagú családi nevét 1953. január 1-jét megelőzően kötőjel nélkül anyakönyvezték, kérheti, hogy a családi nevét a továbbiakban kötőjellel összekapcsolva viselje. Az a személy, akinek két vagy többtagú családi nevét 1953. január 1-jét követően kötőjellel összekapcsolva anyakönyvezték kérheti a családi név tagjait összekötő kötőjel törlését.
A megkülönböztető betűjel megerősítésére vonatkozó nyilatkozatban csak annak a betűjeles névalaknak a viselése erősíthető meg, amelyet a kérelmező vagy a kérelmező 1953. január 1-je előtt született felmenőjének a születési bejegyzése tartalmaz.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bárki (ha a kérelmező felmenőjének a születési anyakönyvi bejegyzése, akinek a családi nevét a kérelmező viseli, azt tartalmazza.)

Kizáró okok: Megkülönböztető betűjel: akinek saját vagy felmenője a megkülönböztető betűjelet viselte.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező személyi adatai:
Házassági neve
Születési családi neve
Születési utóneve
Születési helye
Személyi azonosítója
születési ideje
Anyja születési családi és utóneve
A kérelmező családi állapota:
Házasságkötésének helye, ideje
Bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye, ideje
A névváltoztatással érintett házastársa személyi adatai:
Házassági neve
Születési családi neve
Születési utóneve
Születés helye
Személyi azonosítója
születés ideje
Anyja születési családi és utóneve
- lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, valamint ha ilyennel rendelkezik, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti értesítési címét vagy azt a címet, amelyen a hatósággal kapcsolatot kíván tartani,
- személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát és érvényességi idejét,
- személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,
- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát.

Milyen iratok szükségesek?

születési anyakönyvi kivonat, felmenő névviselésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 forint

Hol intézhetem el?

anyakönyvvezető

Ügyintézés határideje


21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: van lehetőség fellebbezés benyújtására

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): anyakönyvvezető

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent a megkülönböztető betűjel?
Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek megkülönböztetésére szolgáló betűjelzést az anyakönyvbe az érdekelt kérelmére kell bejegyezni. Erre akkor van lehetőség, ha annak a felmenőnek a születési anyakönyvi bejegyzése, akinek a családi nevét a kérelmező viseli, azt tartalmazza.
Milyen nevet lehet választani megkülönböztető betűjelzésként?
Abban az esetben lehet kérelmezni a megkülönböztető betűjelet, ha a kérelmező felmenőjének a születési anyakönyvi bejegyzése tartalmazza, akinek a családi nevét a kérelmező viseli.
Mi az eljárás, ha a felmenők nem használtak megkülönböztető betűjelet?
Névváltoztatási eljárásban lehet kérelmezni.

Fontosabb fogalmak

megkülönböztető betűjel: Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek megkülönböztetésére szolgáló betűjelzést az anyakönyvbe az érdekelt kérelmére kell bejegyezni. Erre akkor van lehetőség, ha annak a felmenőnek a születési anyakönyvi bejegyzése, akinek a családi nevét a kérelmező viseli, azt tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. §, 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdések

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § p), 55. §, 55/A. §
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 34/a. §

Kulcsszavak

megkülönböztető betűjel anyakönyvvezető egy családhoz tartozó családi név két vagy többtagú családi név

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858