Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Húsvizsgálat iránti kérelem

Kódszám

ELELM00052

Az ügy rövid leírása

 Az engedélyezett üzemek húsvizsgálatát, valamint a kistermelői húsvizsgálatot hivatalból elvégzi a hatóság, a kijelölt húsvizsgáló állatorvossal folyamatos a kapcsolattartás a vágási napokat illetően, kérelmet nem kell rá benyújtani. Külön kérelem olyan esetekben szükséges, mint a falusi vendégasztal, illetve rendezvények keretében történő állatvágáshoz szükséges húsvizsgálat.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: csak természetes személy (kistermelő vagy meghatalmazottja)

Kizáró okok: meghatalmazásra van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

A vágás napja, és kezdetének ideje (órában), a vágott állatok faja, a vágott állatok darabszáma,  a tevékenység helyszíne, a tevékenységért felelős személy vagy szervezet megnevezése, székhelye, elérhetősége, a vágás célja (települési rendezvény, falusi vendégasztal)

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, a rendeletben megszabott állatfajonkénti díjtétel, befizetés módja átutalással, vagy készpénz átutalási nyomtatványon (csekken).

Hol intézhetem el?

 élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal

Ügyintézés határideje

A húsvizsgálat elvégzése a vágáshoz kapcsolódik, az állatok vágásának napja; a vágás tényét 48 órával a vágás előtt be kell jelenteni a járási hivatalnak.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó, fellebbezésre a végrehajtás után van lehetőség.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: 5000

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kistermelő és az őstermelő ugyanaz?
A kistermelő nem azonos fogalom az őstermelővel, az őstermelő adózási kategória, a kistermelő, pedig a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010.(IV.30.) FVM rendelet 2.§-ában meghatározott személy. Csak természetes személy lehet kistermelő. 
Lehet patás állatot is vágni kistermelőnek?
Kistermelő háziasított patás állatok vágását nem végezheti, ha feldolgozott terméket kistermelőként kíván előállítani, engedélyezett vágóhelyen kell az állatot levágatni, és hússzállítási igazolvánnyal hozhatja el a vágóhídról. A hússzállítási igazolványokat 2 évig meg kell őrizni. A rendelet 7.§ (4)  „Falusi vendégasztal vagy a gazdaság helye szerinti településen rendezvény keretében, a kistermelő által levágott, az 5. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő állományból származó, sertés, 30 hónaposnál nem idősebb szarvasmarha, illetve 18 hónaposnál nem idősebb birka vagy kecske húsából elkészített ételt felkínálhatja helyben fogyasztásra.”
Tehát vághat korlátozott mennyiségben a kistermelő is, de csak falusi vendégasztal vagy rendezvény keretében.
Üzemeltethet vágópontot kistermelő?
A kistermelő üzemeltethet vágópontot, melyen nemcsak saját, hanem a vonatkozó rendelet értelmében más kistermelőktől is fogadhat, vághat, háziasított patás állatot, illetve baromfit a meghatározott kapacitás mértékéig.
Nincs saját állománya, akkor lehet kistermelő? 
Nem lehet, a rendelet arról szól, hogy saját maga által előállított alapterméket dolgoz fel. Saját állománynak minősül a levágást megelőzően legalább 3 hétig tartott baromfi, 4 hétig tartott nyúl, 3 hónapig nevelt sertés, szarvasmarha, juh, kecske, strucc és emu.

Fontosabb fogalmak

A kistermelő nem azonos fogalom az őstermelővel, az őstermelő adózási kategória, a kistermelő, pedig a rendeletben meghatározott személy. Csak magánszemély lehet kistermelő. Kistermelőnek is regisztráltatnia kell mint tenyészet és tartási hely a TIR adatbázisba. 

Vonatkozó jogszabályok

az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű élelmiszerek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról 854/2004/EK 5. cikk,  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény    35.§ (4) bekezdés a) pont, a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és-értékesítés feltételeiről szóló  52/2010 FVM rendelet 5.§,  7.§, 3. melléklet;  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés, 23. § (1) c); az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény    29. § (2) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény     99. §, 101 §. (5) bekezdés c); a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. VM rendelet 1. melléklet 3. pont

Kulcsszavak

vágás, húsvizsgálat, kistermelő, falusi vendégasztal, rendezvény, böllér napok, falu napok, disznóvágás, disznótor, falusi disznótor, kistermelő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858