Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A. Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00065

Az ügy rövid leírása

Kazahsztánnal szemben az EU bilaterális szerződés alapján mennyiségi import korlátozást vezetett be egyes vas- és acélipari termékekre. (az engedélyköteles termékek köre csatolva)
A vonatkozó EK rendelet mennyiségi import kvótát határoz meg az érintett termék csoportokra.
A termékek eredetét a szállító ország erre feljogosított hatósága által kiállított származási bizonyítvánnyal kell igazolni, valamint a szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges az MKEH által kibocsátott import engedély.Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Kérelmet az EU területén letepeledett természetes és jogi személy nyújthat be.

Kizáró okok: Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az kérelem adatlapon szereplő adatokat kell megadnia: exportőr teljes neve és címe, importőr név, teljes cím, tagállam, adószám, telefon- és fax szám , származási ország, árú feladási országa, KN kód, áru megnevezés, mennyiség, mennyiségi egység, mellékletek jelölése, árú értéke.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
Az exportőr ország által kiállított exportengedély eredeti példányát valamint az adásvételi szerződés másolatát.
Az importengedély kiállítása, hosszabbítása ,az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény szerint illetékköteles.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

15.000Ft, illetékbélyeg formájában kell leróni

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelemek befogadása egész évben folyamatosan történik, kibocsátás 5 munkanapon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: , A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága , másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A vas- és acélipari termékek importjához szükséges-e engedély? Csak akkor ha a származási országa Kazahsztán és az engedély köteles termékkörbe tartozik a termék KN kódja alapján. Ha más EU tagországból szeretnék vas- és acélipari terméket behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva.

Fontosabb fogalmak

Export licenc: az exportáló ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli tanúsítvány. Kettős ellenőrzési rendszer: kétoldalú tárgyalások eredményeként született megállapodás mennyiségi korlátozásról, melyet mind az exportló ország hatóságai, mind az EU számba vesz. Az exportáló ország vállalja, hogy csak a megállapodásban rögzített mennyiség erejéig bocsát ki export licenceket, az érintett importőröknek, melyet az EU is számba vesz, az import engedélyek kibocsátásával.

Vonatkozó jogszabályok

Eljárásra vonatkozó szabályok: 1340/2008/EK tanácsi rendelet az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről -alaprendelet Illetékesség, fellebbezés stb.: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 7/2013.(I.18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályiról szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módósításáról 2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1990. évi XCIII. Tv. az illetékről 85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

Kulcsszavak

vas termékek behozatala, kettős ellenőrzés, import engedély, Kazahsztán

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858