Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újra behozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00067

Az ügy rövid leírása

Passzív feldolgozás keretében végzett tevékenység után, az ideigleinesen kiszállított alapanyag késztermékként történő visszaszállítása. Kérelmet az EU területén letepeledett természetes és jogi személy nyújthat be. A hagyományos importőrök referencia mennyiségük igazolását 2013. január 14-ig nyújthatják be. Az új kérelmezők kérelmeket 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig nyújthatnak be. A Hivatal a kérelmezett mennyiséget jelenti az illetékes bizottságnak, amely a behozatalt a jelentkezések beérkezésének időbeli sorrendjében, a kvóta erejéig jóváhagyja. A hagyományos kérelmezők a referencia mennyiség erejéig kérelmezhetnek, az új kérelmezők az alábbi limitált mennyiség alapján: Engedély köteles kategóriák Új kérelmezők (maximált mennyiség)
4/db 20000
5/db 15000
6/db 20000
7/db 20000
8/db 20000
15/db 17000
21/db 5000
24/db 5000
26/db 10000
27/db 10000
29/db 5000
73/db 6000 Az alapanyagnak EU vámjogilag szabad forgalomban kell lennie és EU vagy Török származásúnak kell lennie.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

Kizáró okok: nincs kizáró ok

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az engedélykérelem adatlap 1. rovatában szereplő adatokat kell megadnia: kérelmező név, teljes cím, tagállam, 2. rovat: adószám, telefon- és fax szám , 3. rovat: a megbízott neve, címe, 4. rovat: adószám, telefon- és fax szám, 5. rovat: származási ország, 6. rovat: árú feladási országa, 7. rovat: kiírási szám, 8. rovat: árukategória száma, 9. rovat: KN kód, 12. rovat: mennyiség, 13. rovat: mennyiségi egység, 14. rovat: mellékletek jelölése 15. rovat:árú értéke, 16. rovat: bérmunkadíj

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmekhez csatolandó:
• az eredeti pro forma számla/számla, szerződés a feldolgozásról, amiből kiderül a kérelmező és a feldolgozó neve, illetve cége, a kategória száma, a mennyiség az előírt mennyiségi egységben és a szállítási időszak;
• új kérelmező esetében a melléklet szerinti termelési nyilatkozat;
• újbóli kérelem esetében igazolás a kihasználtságról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

15000 Ft. Illeték bélyeg

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelemek befogadása egész évben folyamatosan történik. Az ügyintézési határidő azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el. A fellebbezést Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve bírálja el.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 3000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A textil termékek importjához szükséges-e engedély? A textil behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a rendeletben meghatározott relációból. Ha más EU tagországból szeretnék textil terméket behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? IGEN

Fontosabb fogalmak

A textil termékek behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a rendeletben meghatározott relációban végzett passzív bérmunkáltatás után visszaszállításra kerülő textil termékek esetében. Passzív bérmunka: A passzív feldolgozásban végzett tevékenység azt jelenti, hogy a harmadik országba ideiglenesen kiszállított alapanyagot késztermékké feldolgozása után az EU vámterületére ismét importálják.

Vonatkozó jogszabályok

A Tanács 3036/94/EK rendelete az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról; a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

textil termékek behozatala, passzív bérmunka, import engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858