Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00072

Az ügy rövid leírása

A kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió vámterületéről történő kiléptetéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala  (BFKH) által kiadott kiviteli szállítási engedély szükséges. Az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kivitel engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása is szükséges. Az engedélyezési eljárás során a szállításról a rendeltetési ország hatóságát a BFKH meghatározott esetekben előzetesen értesíti. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap. Az engedély érvényessége 6 hónap, ez egy szállításra érvényes. Az egyszerűsített kiviteli eljárásban (csak a 3. és a 4. kategóriára) többszöri szállításra kiadott engedély 6, vagy 12 hónap érvényességgel adható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy; exportőr.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

a) az exportőr, a harmadik országban levő importőr, a kivitelben vagy a szállításban részt vevő más gazdasági szereplő és a végső címzett neve, címe; b) a jegyzékben szereplő anyagnak a módosított 111/2005/EK rend. melléklete szerinti neve, keverék vagy természetes termék esetében annak neve és nyolc jegyű KN-kódja, a keverékben vagy természetes termékben található jegyzékben szereplő anyagnak a módosított 111/2005/EK rendelet melléklet szerinti neve;
c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, keverék vagy természetes termék esetében az abban található jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya d) a szállítás részletes adatai: az árufeladás várható időpontja, a szállítás módja, a vámhivatalnak a neve, ahol vámáru-nyilatkozatot kell tenni, és - amennyiben ekkor már ismert - a szállítóeszköz azonosítójának, az útvonalnak, a Közösség vámterületéről való kilépés várható helyének és a behozatali országba való belépés helyének megadása;
e) meghatározott esetekben a rendeltetési ország által kibocsátott behozatali engedély egy másolata; valamint
A kivteli tevékenységi engedély, illetve nyilvántartásba vétel száma.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik: illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Ügyintézés határideje

15 munkanap - az ügy iratainak hiánytalansága esetén. Azaz: a szakhatósági állásfoglalás és a kivitel előtti értesítés megválaszolásának idejét nem beleértve. Az ügyintézési idő számítása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre. A döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.      


Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kábítószer-prekurzorok kivitelére a szállítási engedélyek milyen érvényességgel adhatók? Válasz: Az egyszeri szállításra szóló kiviteli engedély ( 1. és 2. kategóriájú anyagok) érvényessége 6 hónap. Az egyszerűsített eljárás keretében (csak a 3. és 4. kategóriájú anyagok kivitelére, meghatározott feltételek esetén) 6 vagy 12 hónap. Kérdés: Az 1. 2. kategóriájú anyagok kivitelére lehet-e többszöri szállításra érvényes engedélyt kérelmezni? Válasz: Az 1. , 2. kategóriájú anyagok kivitelére nem lehet az egyszerűsített eljárást lefolytatni.

Fontosabb fogalmak

Végső címzett – az áru felhasználója a rendeltetési országban; kivitel előtti értesítés – a rendeltetési ország illetékes hatóságának a BFKH általi értesítése a szállításról; egyszerűsített kiviteli eljárás – csak a 3. és 4. kategórijájú anyagok esetén, többszöri részszállítás; egyéb gazdasági szereplő – a kivitelben közreműködő egyéb szereplő, pl. közvetítő cég, vámügynök; a kilépés helye – az EU vámhatára átlépésének helye.

Vonatkozó jogszabályok

A többször módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. cikk - 19. cikk; 
2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10., 11., 12. cikk; 
2015/1013 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk, III. melléklet; 
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés; 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.

 

  

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, 1., 2., 3. , 4. kategória, KN kód, importőr, exportőr, rendeltetési ország, nem egyszerűsített eljárás, egyszerűsített kiviteli eljárás, szakhatósági állásfoglalás, kivitel előtti értesítés, kiviteli vámeljárás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858