Akadálymentes verzió

Bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési feltételekben történő megállapodásának jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00033

Az ügy rövid leírása

Egymást fedő vagy egymással közvetlenül vagy védőpillérek által érintkező szilárd ásványi nyersanyag lelőhely kitermelésére egyidejűleg több bányavállalkozó jogosult. A Bányatörvény ezekben az egymással szomszédos bánya-üzemekben végzett bányászati tevékenységeket gyűjtőnéven együttes kitermelésként határozza meg és az érintett bányavállalkozókat arra kötelezi, hogy hangolják össze a feltárási és kitermelési tevékenységüket és erre vonatkozóan közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodást kössenek. A megállapodás létrejöttéhez a bányafelügyelet jóváhagyása szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárást bármelyik érintett bányavállalkozó megindíthatja.

Kizáró okok: Nincs ilyen jogszabályi előírás.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe;
2. A kérelem előterjesztőjének arra vonatkozó kifejezett kérelme, hogy mely bányatelkek vonatkozásában kezdeményezi a kitermelési tevékenységük összehangolására irányulóan az érintett bányavállalkozók által megkötött megállapodás jóváhagyását.

Milyen iratok szükségesek?

1. A kitermelési tevékenység összehangolására irányulóan az érintett bányavállalkozók által megkötött megállapodás
2. A megállapodás jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás, bizonylat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 30 000 Ft.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfelek bármelyike fellebbezhet a határozat ellen.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az eljáró kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A döntés elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 15 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor beszélünk együttes kitermelési kötelezettségről? - E kötelezettség akkor áll fenn, ha összefüggő ásványi nyersanyag lelőhely művelésére, illetve egymást fedő vagy egymással közvetlenül, illetve határpilléreik által érintkező ásványi nyersanyag lelőhely kitermelésére egyidejűleg több bányavállalkozó jogosult.
Mikor kell megállapodást kötniük egymással a bányavállalkozóknak? - Legkésőbb akkor, amikor bányaművelési tevékenységük már közvetlenül kihat a másik bányaüzemre, vagy a két bányatelek közös határa mentén mindkét oldalon elérték a bányatelek határpillérét.

Fontosabb fogalmak

„Ásványvagyon-gazdálkodás”: a bányafelügyelet azon döntéseinek és intézkedéseinek összessége, amely biztosítja
a) az ásványi nyersanyagok mennyiségének, minőségének és lelőhelyeinek nyilvántartását, valamint a nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatást,
b) a megismert és nyilvántartott ásványvagyon megőrzését, védelmét, valamint az indokolatlan ásványi nyersanyag-kitermelések és -igénybevételek megakadályo-zását,
c) az ásványi nyersanyagok kitermelése során a veszteségek csökkentését és
d) a kitermelt ásványi nyersanyagokkal történő elszámolást, valamint a visszahagyott ásványvagyon további kitermelhetőségét.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. §, 29/A. §, 43. § (1) és (3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés, 49. § 3. pont
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (1a), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) és (5) bekezdés, 3. melléklet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § és 1-4. melléklet

Kulcsszavak

Együttes kitermelés, szomszédos bányaüzem, szomszédos bányatelek, határpillér lefejtése, egyesített műszaki üzemi terv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858