Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00038

Az ügy rövid leírása

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerint a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatokat 2029. december 31-ig el kell végezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tulajdonosa vagy meghatalmazott képviselője

Kizáró okok: Nincs ilyen jogszabályi előírás.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe

2. A kérelem előterjesztőjének arra vonatkozó kifejezett kérelme, hogy mely használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tekintetében kezdeményezi a tájrendezési terv jóváhagyását

3. A kérelem mellékleteinek felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

1. A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás (kút) tájrendezési terve;
3.000 forint összegű általános tételű eljárási illeték megfizetésének igazolása vagy illetékbélyegben történő csatolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 forint összegű általános tételű eljárási illeték.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az első fokon eljáró kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A döntés elleni fellebbezés 5000 Ft értékű illeték-fizetési kötelezettséggel jár.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi minősül használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásnak?
Minden meddő szénhidrogén kutatófúrás, kút, illetve a termelésből kivont, a mező termeltetéséhez már nem szükséges vagy műszakilag alkalmatlanná vált szénhidrogénkút.

Milyen kötelezettség terheli az ilyen mélyfúrás tulajdonosát?
A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások környezetét köteles oly módon tájrendezni, hogy 2013. évtől kezdődően, minden évben a tájrendezési kötelezettségnek legalább 1/15 részét teljesítenie kell és a tájrendezést legkésőbb 2029. december 31-ig be kell fejeznie. A tájrendezést köteles megtervezni és a tervet jóváhagyásra a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Fontosabb fogalmak

„Mélyfúrás”: azon technológiai folyamat eredménye, amelynek során a lyukkiképzéssel, megtartással és szerelvényezéssel együtt földtani vagy bányászati célból, gépi úton a földkéregben olyan lyukat (henger alakú bányatérséget) hoznak létre, amelynek meghatározott, viszonylag kis átmérőjéhez képest kialakítási hossza (mélysége) nagy. A mélyfúrás lehet függőleges, irányított ferdeségű, illetőleg a lyukkiképzés befejező szakaszában vízszintes.
"Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás, kút": a meddő szénhidrogén kutatófúrás, kút, illetve a termelésből kivont, a mező termeltetéséhez már nem szükséges vagy műszakilag alkalmatlanná vált szénhidrogénkút.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) - (8) bekezdés, 49.§ 34. és 50. pont, 50.§ (17)-(18) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (1a), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § és 1-4. melléklet 
 A bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 22.§ (9) és (10) bekezdés, 22. § (9) - (11) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, 74/A. § (1) bekezdés
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás (kút), tájrendezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858