Akadálymentes verzió

A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00039

Az ügy rövid leírása

Az ország területén nagyon sok olyan korábban bányászati célból létesített külszinről nyíló bányatérség vagy egyéb létesítmény található, amely más célra (pl. tárolótérként, gombatermesztésre, stb.) is hasznosítható. Amennyiben a hasznosítást tervező vállalja a vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, úgy a felhagyott bányatérségek, létesítmények más célú hasznosítására a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal engedélyével kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó, illetőleg a hasznosítást tervező vagy azok képviselője

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?


1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe (2004. évi CXL. törvény 35.§ (1) bekezdése).
2. A földalatti bányatérség vagy egyéb bányászati létesítmény megnevezése.
3. Földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezésére irányuló kérelem
3. A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

1. más célú hasznosítás műszaki terve
2. a hasznosító bányakárok megtérítésére vonatkozó jognyilatkozata.
3. A hasznosító költségterven biztosíték-ajánlata a nyitva maradó bányatérséggel összefüggésben várható bányakárok megtérítésének fedezetére.
4. A hasznosítandó bányatérség (létesítmény) használatára jogosító okirat (hasznosító tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása).
5. A hasznosítással érintett egyéb ingatlanok tulajdonosainak (kezelőinek) név- és címjegyzéke.
6. A más célú hasznosítás engedélyezésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás, bizonylat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 75 000 Ft. Kód. A 0360

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A döntés elleni fellebbezés igaz-gatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a. 37 500Ft.Kód. A 0360

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit értünk a földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása alatt?
Más célú hasznosításnak kell tekinteni
a) a megszünt földalatti bányák hasznosításra alkalmas nyitva maradó bányatérségeinek és egyéb közcélra hasznosítható létesítményeinek;
b) a felhagyott szénhidrogéntelepeknek
nem bányászati célból történő használatbavételét.
Hogyan lehet legalizálni az ilyen létesítmények hasznosítását?
A illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály engedélyének beszerzésével.

Fontosabb fogalmak

A földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása nem minősül bányászati tevékenységnek. A hasznosítással okozott kár nem bányakár (a hasznosítót általában a polgári jog veszélyes üzemre vonatkozó kárfelelősségi szabályai terhelik), de ugyanakkor helyt kell állnia a korábbi bányászati tevékenységek eredményeképpen esetlegesen bekövetkező bányakárok megtérítése, illetve környezeti, természeti károk helyreállítása vonatkozásában is, ha azok megtérítése, helyreállítása a bánya bezárásakor elmaradt és a hasznosító ezek megtérítését átvállalta.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42. § (1), (3) bekezdés, 43. § (1) és (3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (3) bekezdés, 1. melléklet, 3. melléklete
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1 § (2) bekezdés és 1. számú melléklet

Kulcsszavak

földalatti bányatérség, földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858