Akadálymentes verzió

Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00040

Az ügy rövid leírása

Hites bányamérői tevékenységet csak az folytathat, aki a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést tett. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal annak fogadja el a bejelentését, aki bűntetlen előéletű, és megfelel a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendeletben meghatározott feltételeknek.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes személy, aki megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Kizáró okok: A kérelmező csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, cím),
b) a szakterület megnevezése

Milyen iratok szükségesek?

a) a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
b) szakmai önéletrajz,
c) a szakmai gyakorlati időt igazoló okirat,
d) a hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 16 000 Ft. Kód: A1410

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem kell döntés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fellebbezésre nincs lehetőség

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezésre nincs lehetőség

A benyújtási határidő: Fellebbezésre nincs lehetőség

A fellebbezési illeték mértéke: Fellebbezésre nincs lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet hites bányamérő és milyen eljárás eredményeképpen válhat e cím viselésére és a feladatkör ellátására jogosulttá?
A kérdésekre vonatkozó részletes válasz a "FNY_hites_bányamérő" név alatt csatolt dokumentumban olvasható.

Fontosabb fogalmak

Hites bányamérő: Az a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz bejelentést tett a hites bányamérők nyilvántartásában szereplő személy, aki a bányatérképek hitelesítését végezheti. A hites bányamérő felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását. A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el, tevékenységét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ellenőrzi.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44/B. § (1)-(3) bekezdés
a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 1.§, 3.§ (2), (3) bekezdés, 3. §, 5. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 17. pont c) alpont,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21, 22, 23, 25, 27. §; a bűnügyi nyilvántartásról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (2) bekezdés; a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet 1. táblázat 53. pont;

Kulcsszavak

hites bányamérő, hites bányamérők nyilvántartása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858