Akadálymentes verzió

Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00042

Az ügy rövid leírása

A gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag – beleértve mindezek változatait és keverékeit is – (a továbbiakban együtt: töltésanyag) célkitermelőhelyekről is biztosítható a jogerős útépítési engedélyben megállapított nyomvonal 10-10 km szélességű környezetéből. A célkitermelőhelyről kitermelt töltésanyag az állam tulajdonában marad. A célkitermelőhelyről kitermelt töltésanyag kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az építtető vagy a gyorsforgalmi út megépítése tekintetében az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó, illetve képviselőjük.

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe
2. A célkitermelőhely megnevezése.
3. A célkitermelőhelyen tervezett tevékenységet végző cégnyilvántartásnak megfelelő megnevezése, székhelye, amennyiben nem azonos a kérelmezővel
4. A célkitermelőhely felelős műszaki vezetőjének és helyettesének neve, lakcíme
5. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem.
6. A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

1. A célkitermelőhely komplex műveleti terve (műszaki leírás, térképi dokumentáció,
2. A célkitermelőhely legmélyebb művelési szintjének meghatározása és a terület vonatkozásában a komplex műveleti terv összeállításának időpontját megelőző 20 év átlagából számított maximális talajvízszint meghatározása, illetve az ahhoz felhasznált adatok, hivatkozások, dokumentációk
3. A célkitermelőhely határoló vonalaira megállapítani javasolt határpillér, valamint egyéb létesítmények védelmére kijelölni szükséges védőpillérek méretezését
4. Az út építtetőjének megbízása a kérelem benyújtója részére, ha a kérelmet nem az út építtetője nyújtja be.
5. A felelős műszaki vezető és a helyettes nyilatkozata a megbízás elfogadásáról.
6. A célkitermelőhely komplex műveleti tervének jóváhagyására irányuló bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás, bizonylat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 200 000 Ft. Kód: A0810 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A döntés elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit értünk célkitermelőhely fogalma alatt?
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 49.§ 36. pontja szetrint ”Célkitermelőhely”-nek minősül a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó (az Aptv. 1. és 2. mellékletében meghatározott) gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag (ideértve ezek változatait és keverékeit is) felszín alatti vizet nem érintő kitermelésére létesített kitermelő hely.

Milyen ásványi nyersanyagok kitermelése biztosítható célkitermelőhelyekről?
Csak homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag (ideértve ezek változatait és keverékeit is). E töltésanyagok kivételével más ásványi nyersanyag kitermelésére célkitermelőhely nem létesíthető.

Fontosabb fogalmak

”Célkitermelőhely”-nek minősül a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó (az Aptv. 1. és 2. mellékletében meghatározott) gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag (ideértve ezek változatait és keverékeit is) felszín alatti vizet nem érintő kitermelésére létesített kitermelő hely.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/B. § (1) bekezdés, 17/C. § (1) bekezdés, 43. - 44. §,49.§ 36. pont
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/B. - 17/D. §, 17/C. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, (4) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. § és az 2. számú 1. melléklet 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés1. táblázat 33. pont, 3. melléklet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) -(6) bekezdés, 11-12. §, 1-4. melléklet

Kulcsszavak

célkitermelőhely, töltésanyag, autópálya vagy gyorsforgalmi út építése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858