Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00044

Az ügy rövid leírása

A kutatási adomány vagy engedély jogosítottja a kutatás érvényességi időszakán belül a kutatási területet vagy annak egy részét visszaadhatja. A visszaadott területen a határozat jogerőre emelkedése napján az adományozott kutatási joga megszűnik vagy a jogosult kutatási engedélye hatályát veszti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó (kutatás jogosítottja) vagy képviselője

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kérelem előterjesztőjének neve, címe
2. arra vonatkozó kifejezett kérelme, hogy mely kutatási jog területét érintően kezdeményezi a kutatási terület (vagy annak valamely része) visszaadását
3. amennyiben a 2. pontban meghatározott kérelem a kutatási terület egy részének visszaadására irányul, úgy a visszaadandó területet sarokpontjai koordinátáival le kell határolni és meg kell adni a visszaadandó területtel lefedett ingatlanok helyrajzi számát is.
4. amennyiben a terület-visszaadás a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott további adatok változását is eredményezi, úgy a megváltozott adatokat is közölni kell.

Milyen iratok szükségesek?

1. a kutatási terület térképe, amely ábrázolja az eredetileg adományozott vagy engedélyezett kutatási területet és a visszaadandó területet egyaránt,
2. a kutatási adomány vagy engedély jogosítottjának nyilatkozatát arról, hogy a visszaadásra bejelentett területen a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési, a környezetvédelmi, a földvédelmi és talajvédelmi kötelezettségeket teljesítették,
3. az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás, bizonylat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 9. Kutatási terület visszaadásának elbírálása 30 000 Ft Kód: A0170
10. A 9. pontban foglalt díjon felül továbbá a kutatási terület visszaadásának elbírálása szilárd ásványi nyersanyag kutatása esetén minden megkezdett km2-enként 500Ft Kód: A0171
11. A 9. pontban foglalt díjon felül továbbá a kutatási terület visszaadásának elbírálása kőolaj- és földgázkutatás esetén minden megkezdett 10 km2-enként 500Ft Kód: A0172

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél fellebbezhet a határozat ellen.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): illetékes Megyei Kormányhivatal 

A benyújtási határidő: Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: A döntés elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mely esetekben kell a kutatási terület visszaadására irányuló eljárást kezdeményezni? - Minden olyan esetben, amikor a kutatási terület valamely részén bármely okból nem tervezhető vagy végezhető kutatás, illetve a jogosított ott nem kíván kutatást végezni. Mikor kell kezdeményezni az eljárás lefolytatását? - A kutatásra engedélyezett időtartamon belül, azaz a kutatási adomány vagy engedély végrehajthatóvá válásának időpontjától kezve érvényességének lejártáig terjedő időszakon belül bármely olyan időpontban, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a kutatási területen (vagy annak részén) kutatás nem végezhető vagy a jogosult ott nem kíván kutatást végezni. Milyen jogkövetkezménnyel járhat a tárgyi eljárás kezdeményezésének elmulasztása? - a) az illetékes Megyei Kormányhivatal elutasítja a kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló kérelmet; b) az illetékes Megyei Kormányhivatal nem fogadja el a kutatási zárójelentést; c) az illetékes Megyei Kormányhivatal M szabálytalan bányászati tevékenység címén eljárást indít a bányavállalkozóval szemben.

Fontosabb fogalmak

,,Bányavállalkozó'' a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy). „Kivett hely”: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával szabad folytatni. „Kutatás”: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, amelynek célja az ásványi nyersanyagok lelőhelyének felfedezése, a lelőhely lehatárolása és mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak megismerése, valamint a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén felszín alatti tárolására való alkalmasság szempontjából. „Kutatási terület”: a koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására körülhatárolt terület. "Lelőhely'' az ásványi nyersanyagok természetes előfordulásának helye (pl. réteg, telep, lerakódás).

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 22. § (14) bekezdés, 34.§ (5) bekezdés, 3. § (1) és (3) bekezdés, 41. § (3) bekezdésének b) pont , 44. § (1) bekezdés, 49. § 5., 10., 17., 18. és 19. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, (4) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. §, 1-4. melléklet
a bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 6/E. § (3) bekezdés, 8.§ (1) bekezdés
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. § és az 2. számú 1. melléklet 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés1. táblázat

Kulcsszavak

kutatási adomány, kutatási engedély, kutatási terület, terület-visszaadás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858