Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00045

Az ügy rövid leírása

A műszaki üzemi tervet a bányavállalkozónak évente felül kell vizsgálnia, és megváltozott viszonyok esetén köteles a műszaki üzemi terv módosítását kérelmezni. Ha a bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható.
A jóváhagyott műszaki üzemi terv módosítására kizárólag az illetékes Megyei Kormányhivatal jóváhagyásával kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó vagy képviselője

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe (2004. évi CXL. törvény 35.§ (1) bekezdése).
A kérelmet a bányavállalkozó vagy képviselője nyújthatja be.

2. A kérelem előterjesztőjének arra vonatkozó kifejezett kérelme, hogy mely bányatelkek területén művelt bányaüzem vonatkozásában kezdeményezi érvényes műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyását (2004. évi CXL. törvény 35.§ (1) bekezdése).

3. A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

1. A műszaki üzemi terv módosításának szöveges dokumentációja
2. A műszaki üzemi tervmódosítás térképmellékletei
3. A bányavállalkozó nyilatkozata arról, hogy a tervezett módosítás a bányaüzem környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyében foglalt előírásoknak megfelel.
4. A bányavállalkozó biztosítéknyújtási ajánlata és az azt alátámasztó költségterv, figyelemmel a műszaki üzemi terv módosításával kapcsolatos változásokra is
5. A műszaki üzemi tervmódosításban tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok igénybevételi jogosultságát igazoló okiratok, továbbá a tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdonosainak (használóinak) név és címjegyzéke (utóbbi az ügyfélkör meghatározásához szükséges).
6. A műszaki üzemi tervmódosításban tervezett új létesítmények építési engedélyének kérelme és dokumentációja.
7. Az átütemezett tájrendezési feladatok végrehajtásának részletes leírása.
8. A műszaki üzemi tervmódosítás jóváhagyására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás, bizonylat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító átvevőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. számú táblázatnak 21-27. pontjai szerinti díjtétel 50%-a, amelyet banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezés benyújtására

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A döntés elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapí-tott díj 50%-a.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kell bányahatósági jóváhagyás a bányaüzem érvényes műszaki üzemi tervének módosításához? A megváltozott viszonyok esetén a bányavállalkozó köteles a műszaki üzemi terv módosítását kérelmezni. A megváltozott viszonyok esetkörét a "FNY_MŰT_módosítás" néven csatolt melléklet tartalmazza.

Fontosabb fogalmak

A műszaki üzemi terv módosításának két típusa van:
a) a bányaüzemben, illetve működésében utóbb tervezett vagy nem tervezett, de várható, bekövetkező megváltozott viszonyok esetén a műszaki üzemi terv tartalmi módosítása;
b) a műszaki üzemi terv időbeli érvényességének módosítása (hosszabbítás).

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 14.§ (3) bekezdés, 30. § (1) bekezdés, 43. § (1) és (3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, (4) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdése, 11-12. §, 1-4. melléklet
a bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 14. § (3), (4) bekezdés, 15. § A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

bányaüzem műszaki üzemi terve, műszaki üzemi terv módosítása, eltérés a műszaki üzemi tervben foglaltaktól

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858