Akadálymentes verzió

Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MABFH00064

Az ügy rövid leírása

A bányászatról szóló törvény és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezésekkel kapcsolatban végzett egyes tevékenységeket csak a bányafelügyelethez történő bejelentést követően végezhet vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy. Ezekről a személyekről a bányafelügyelet nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételt megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy kérheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységet az végezhet, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlati idővel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek és a tevékenység végzését a bányafelügyelet részére bejelentette.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
a) a szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,
b) a szakmai gyakorlati időt bizonyító okiratok másolatát,
c) erkölcsi bizonyítványt

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. Mértéke 24.000 Ft

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem kell döntés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fellebbezésre nincs lehetőség

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezésre nincs lehetőség

A benyújtási határidő: Fellebbezésre nincs lehetőség

A fellebbezési illeték mértéke: Fellebbezésre nincs lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Milyen feltételekkel lehet vizsgáló szakértői engedélyt kapni?

Válasz: Büntetlen előélet, megfelelő szakmai képesítés, elegendő szakmai gyakorlat. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységet az a személy végezhet, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlati idővel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

2. Mennyi az eljárási díja a hatósági eljárásnak?

Válasz: 24.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

3. Hány év szakmai gyakorlati időt kell igazolni?

Válasz: A gyakorlati idő felsőfokú végzettség esetén legalább három év, középfokú végzettség esetén legalább öt év. Gyakorlati időnek tekinthető a nyomástartó berendezést gyártónál, üzemeltetőnél vagy vizsgálónál (ellenőrzőnél) eltöltött olyan idő, melyet a kérelmező nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő, illetve felügyeleti személy irányítása mellett töltött el.

4. Mire jogosít a vizsgáló szakértői bejelentés?

Válasz:. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott, a vizsgáló szakértőhöz kötött tevékenységeket lehet végezni (például használatbavétel előtti vizsgálatok, időszakos felülvizsgálatok)

Fontosabb fogalmak

Nyomástaró berendezést vizsgáló szakértő, felügyelő személy: az a személy lehet, aki erre vonatkozóan az MBFSZ felé megfelelő tartalmú mellékletekkel ellátott bejelentést tett. Követelmény a büntetlen előélet, megfelelő szakirányú végzettség, megfelelő szakmai gyakorlat

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44.§ (4), (4a) bekezdés;
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés; 5.§ (1) bekezdés; 5. § (2) bekezdés a),és b) pont; (8) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés; 33. § (1a) bekezdés; 34. § (3) bekezdés; 35. § (1) bekezdés; 36. § (2) bekezdés; 100. § (1) bekezdés; a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21, 22, 23, 25, 27. §; a bűnügyi nyilvántartásról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (2) bekezdés; a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet 1. táblázat 55. pont;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés; 4. § (2) bekezdés 17. pont b) alpont;

Kulcsszavak

bányászat, gázipar, nyomástartó berendezés, vizsgáló szakértő, felügyeleti személy

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858