Akadálymentes verzió

Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme

Kódszám

MABFH00071

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet határozatával alapított vezetékjog megszűnik, ha az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa az elosztóvezetéket - a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt - az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja. A bányafelügyelet határozatban a vezetékjog megszűnését az ingatlantulajdonos kérelmére is megszüntetheti. A vezetékjog megszűnése esetén a bányafelügyelet a vezetékjog megszűnését megállapító jogerős és végrehajtható határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A vezetékjoggal terhelt ingatlan tulajdonosa

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


A vezetékjog megszűnése iránti kérelem tartalmi és formai követelményei
A Ket. 35. §. (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az azonosítás érdekében meg kell adni:
a) a vezetékjogot megállapító határozat számát, keltét;
b) az ingatlan helyrajzi számát


Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni semmilyen dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor kezdeményezheti a vezetékjog megszüntetését az ingatlantulajdonos?

Válasz: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/C. § (6) bekezdés szerint ha az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa az elosztóvezetéket - a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt - az engedélyezéstől számított öt éven belül nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja.

2. Mennyi az eljárási díja a kérelemnek?

Válasz: Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában.

3. Kinek kell kezdeményezni a vezetékjog megszüntetését az ingatlanügyi nyilvántartásban ?

Válasz: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38.§ (7) A vezetékjog megszűnése esetén a bányafelügyelet a vezetékjog megszűnését megállapító jogerős és végrehajtható határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

4. Melyek az alapvető eljárási szabályok az ügyben.
Válasz: Az ügy kérelemre indul, a bányafelügyelet az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint jár el és határozatot hoz.

Fontosabb fogalmak

Vezetékjog: Az elosztóvezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, kártalanítás ellenében, az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelően vezetékjogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza.
Olyan ingatlanhasználati jogosultság amely alapján az engedély birtokosa az idegen ingatlanon
a) az elosztóvezetéket - a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt - elhelyezheti és üzemeltetheti,
b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja,
c) a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet, fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávolíthatja,
d) a miniszternek a vízgazdálkodásért felelős miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletében meghatározott módon nyomvonalas létesítményt, folyót, vízfolyást, tavat, csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/C. § (6)és (7) bekezdés ;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15.§ (7) bekezdés; 21. § (1) bekezdés c) pont; 29. § (1) és (2) bekezdés;116. §; 40. § (1) bekezdés; 33. § (1) bekezdés; 34. § (3) bekezdés;35. § (1) bekezdés; 36. § (2) bekezdés;98. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1-4. melléklet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés;
az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény

Kulcsszavak

elosztói engedélyes, elosztó vezeték, vezetékjog, idegen ingatlan, tulajdonos

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858