Akadálymentes verzió

Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem

Kódszám

MABFH00076

Az ügy rövid leírása

Az engedélyköteles létesítmények körét
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. Ha ezek közül valamely létesítményt több bányavállalkozó együtt kívánja használni, akkor a tevékenység végzéshez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az engedélyköteles létesítmény használatba vételi engedélyével rendelkező bányavállalkozó, vagy a létesítményt együttesen használni kívánó más bányavállalkozó

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


A létesítmény közös használatának jóváhagyása iránti kérelem tartalmi és formai követelményei
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. §. (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az azonosítás érdekében meg kell adni:
a) a létesítmény megnevezését;
b) a létesítmény használatbavételi engedélyének számát, keltét.

Milyen iratok szükségesek?

A közös használat feltételeit ismertető dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. Amennyiben az első fokú eljárás illetékköteles, úgy a fellebbezés illetéke 5.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ki kérelmezheti egy engedélyköteles bányászati létesítmény közös használatát?

Válasz: Az engedélyköteles létesítmény használatba vételi engedélyével rendelkező bányavállalkozó, vagy a létesítményt együttesen használni kívánó más bányavállalkozó.


2. Mennyi az eljárási díja a kérelemnek?

Válasz: Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában.


3. Ki felel a közös használattal esetlegesen okozott károkért ?

Válasz: A közös használatra vonatkozó szerződésben ezt a kérdést rendezni kell


4. Mit jelent az, hogy a bányafelügyeletnek hozzá kell járulnia a közös használathoz?

Válasz: Az ügy kérelemre indul, a bányafelügyelet az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint jár el és határozatot hoz. A bányafelügyelet hozzájárulása (engedélye) nélkül a létesítményt csak az a bányavállalkozó használhatja, akinek a nevére szól a használatba vételi engedély.

Fontosabb fogalmak

Engedélyköteles létesítmény: Az engedélyköteles létesítmények körét
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés;
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet mellékletei;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés c) pont; 29. § (1) és (2) bekezdés; 33. § (1) bekezdés; 34. § (3) bekezdés; 35.§ (1) bekezdés; 40. § (1) bekezdés; 98. § (1) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 116. §;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet .1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1.-4. melléklet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (1) és (2) bekezdése

Kulcsszavak

Bányavállalkozó, bányászati létesítmény, használatba vétel, használat, hozzájárulás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858