Akadálymentes verzió

Bányászati tevékenységek elvégzésére a bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó igénybevételének bejelentése

Kódszám

MABFH00078

Az ügy rövid leírása

A bányavállalkozó a bányászati tevékenységek elvégzésére más személlyel (a továbbiakban: vállalkozó) szerződést köthet, ha a vállalkozó a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket foglalkoztat. A vállalkozó alvállalkozót a bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a bányafelügyeletnek be kell jelenteni. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó közreműködése nem érinti a bányavállalkozónak a Bt. hatálya alá tartozó tevékenységért fennálló felelősségét. A bányafelügyelet a bejelentést követő nyolc napon belül az igénybevételt megtilthatja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jogi vagy természetes személy

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

a) a bányavállalkozó megnevezését, székhelyét,
b) a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését vagy leírását,
c) a tevékenység végzésének helyét,
d) az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét és
e) a vállalkozó alkalmasságának igazolását.

Milyen iratok szükségesek?

a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését vagy leírását,
a vállalkozó alkalmasságának igazolását

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

általános tételű eljárási illeték 3.000,- Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntést hozó illetékes kormányhivatal

A benyújtási határidő: közléstől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5.000, Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Ki lehet a bányászati tevékenység végzésére vállalkozó vagy alvállalkozó?
Válasz: A vállalkozó és az alvállalkozó cégbíróságon bejegyzett cégtevékenységei között szerepelnie kell a végzendő bányászati tevékenységnek. A végzendő bányászati tevékenységére referenciákat kell előterjesztenie. A bányászati tevékenység végzéséhez megfelelő gyakorlattal rendelkező személyeket kell foglalkoztatnia.


Kérdés: Milyen formában szükséges a bányavállalkozó és alvállalkozó közötti megállapodást megkötni és mire térjen ki a megállapodás?
Válasz: A bányászati tevékenység végzéséért a kormányhivataltól engedéllyel rendelkező bányavállalkozó felel, függetlenül attól, hogy igénybe vesz a bányászati tevékenység végzésére más vállalkozót. Ezért a bányavállalkozó érdeke, hogy mindenre kiterjedő együttműködési megállapodást kössön a vállalkozóval vagy az alvállalkozóval. A tevékenység végzését és a felelősségi köröket, valamint a tevékenység felügyeletét együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. A bányavállalkozó alkalmazásában kell állni a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének. A bányavállalkozó és a vállalkozó valamint az alvállalkozóval kötött együttműködési megállapodásban rögzíteni kell, hogy a felelős műszaki vezető utasításait a vállalkozó és alvállalkozó köteles haladéktalanul végrehajtani. Az együttműködési megállapodásban a tevékenység és felelősségi viszonyok minden részletére ki kell térni. Ez ügyben szakmai szempontból megkereshetik az illetékes kormányhivatalt, amely tájékoztatást nyújt a figyelembe vehető jogszabályokról.

Fontosabb fogalmak

Vállalkozó: a bányavállalkozó a bányászati tevékenységek elvégzésére más személlyel vállalkozóval szerződést köthet, ha a vállalkozó a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket foglalkoztat. A vállalkozó alvállalkozót a bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a vállalkozóra előírt feltételeknek.

Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (5b) bekezdés,
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § és 2-4. melléklet
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (5)-(8) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdés,
Eljárási illeték: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

alvállalkozó, bányászati tevékenység, együttműködési megállapodás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858