Akadálymentes verzió

Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00082

Az ügy rövid leírása


Nyomástartó berendezés bontását bányafelügyeleti engedély nélkül lehet végezni.
Az elvégzett bontást annak befejezésétől számított nyolc napon belül be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az üzemeltető megnevezését, székhelyét,
b) a tartály/berendezés létesítési (felállítási) helyét (település, helyrajzi szám),
c) a tartály/berendezés gyártási számát, típusát,
d) a tartály/berendezés besorolását.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízott. Az a magánszemély, jogi személy, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény tulajdonosai, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyek, jogi személyek.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A nyomástartó berendezés bontásához nem kell hatósági engedélyt beszerezni, csak az elvégzett bontást annak befejezésétől számított nyolc napon belül be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az üzemeltető megnevezését, székhelyét,
b) a tartály/berendezés létesítési (felállítási) helyét (település, helyrajzi szám),
c) a tartály/berendezés gyártási számát, típusát,
d) a tartály/berendezés besorolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nem történik eljárás lefolytatása

Hol intézhetem el?

A bejelentés fogadására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

A bejelentés elfogadása nem eljárás keretében történik, olyan tevékenységet jelent be az ügyfél, amit már elvégzett. A hatóság részéről csak tudomásulvétel történik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs hatósági döntés

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs hatósági döntés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs hatósági döntés

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs hatósági döntés

A benyújtási határidő: nincs hatósági döntés

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

nem jellemző ez ügyben kérdés

Fontosabb fogalmakÜzemeltető (üzembentartó): az a személy vagy szervezet, aki (amely) nyomástartó berendezést üzemeltet és az üzemeltetés során biztosítja a rendeltetés szerinti használatot, az előírt állapot fenntartását.

Veszélyességi osztály: a nyomástartó berendezés nyomásának és térfogatának szorzata alapján megállapított, a berendezés veszélyességét jellemző, e rendelet 1. számú melléklete szerinti besorolás.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 13/A. § 
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 13/A. §
Ügyintézési határidő: nincs, mert a bejelentést csak tudomásul kell venni
Eljárási illeték: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §

Kulcsszavak

nyomástartó berendezés megszüntetése, bontása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858