Akadálymentes verzió

Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00104

Az ügy rövid leírása

A polgári robbantási tevékenységet a bányafelügyelet engedélyezi. A robbanóanyag felhasználás (robbantási munka) is a polgári robbantási tevékenység körébe tartozik. A robbanóanyag felhasználási engedély alapján válik jogosultá az engedélyes a robbantási munka elvégzésére, ehhez azonban be kell szereznie a robbanóanyagot, amelyet szükség esetén tárolnia kell. A robbanóanyag tárolási engedély jogosítja fel az engedélyest a robbanóanyag tárolására. A robbanóanyag tárolásának engedélyezéséről a bányafelügyelet a robbanóanyag-raktár használatbavételi engedélyezési eljárása során dönt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelmet a robbanóanyag felhasználási engedély jogosítottja nyújthajta be.

Kizáró okok: Nincs személyes eljárási kötelezettség. Általános meghatalmazotti kör eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?


1. A kérelmező nevét, székhelyét.
2. A tárolásra szolgáló robbanóanyag-raktár helyét (a település, utca, házszám vagy helyrajzi szám):
3. A felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét:
4. A tárolni kívánt robbanóanyag fajtáját, megnevezését, mennyiségét:
5. Földalatti robbanóanyag-raktár esetében a használatbavételi engedély másolatát.
6. Külszíni robbanóanyag-raktár esetében az építmény használatbavételére kiadott hatósági engedély másolatát.
7. A robbanóanyag tárolására vonatkozó utasítást.
8. A robbanóanyag tárolásra vonatkozó telepengedély másolatát.
9. A katasztrófavédelmi hatóság engedélyének másolatát, ha a tárolt robbanóanyag mennyisége legalább az alsó küszöbértéket elérő mennyiségű.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
500 kg tárolási kapacitás felett 42.000 Ft,
500 kg tárolási kapacitás alatt 34.000 Ft, amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

illetékes Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 21.000 Ft vagy 17.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Lehet-e robbanóanyag gyártást lakott területen végezni és ezáltal ott (ideiglenesen) tárolni? A robbanóanyag gyártás tárgyi feltételeit külön jogszabályok (bányabiztonsági, tűzvédelmi, építésügyi stb.) határozzák meg. Amennyiben ezen feltételeknek a gyár telepítése megfelel, akkor igen. Meg kell jegyezni, hogy robbanóanyag gyárat a gyakorlatban lakott terület közelébe nem helyeznek el.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c) pont, 33. § (1) bekezdés, 34.-37. §, 44. §, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. §, 106. §; 
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (1), (3), (4), (9b) bekezdése; 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (5) bekezdés, 1. melléklet,
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés és 2. melléklet; 
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 4. § (1) 1. § (2) bekezdés, 1. melléklet 2. 1. táblázat

Kulcsszavak

Robbanóanyag, polgári robbantási tevékenység, tárolási engedély, robbanóanyag-raktár.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858