Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Nemesfémgyártók és -forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHN00003

Az ügy rövid leírása

A Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyat a gyártó vagy a kereskedő köteles azzal a névjellel látja el, amelynek használatát részére Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) engedélyezte. A hatóság a nemesfém termékeket gyártók, illetve kereskedők részére engedélyezi a mással nem összetéveszthető névjel használatát. A nemesfém készítő a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg, vagy azt követően köteles, a kereskedő és a javító a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés előterjesztésével egyidejűleg, vagy azt követően kérheti a névjel engedélyezését a hatóságtól.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Olyan egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, mely szerepel a hatóság nyilvántartásában.

Kizáró okok: eljárhat meghatalmazott

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. A névjelben alkalmazható azonosító karaktereket a készítő vagy a kereskedő javaslatára a hatóság határozza meg arra figyelemmel, hogy a névjel alakja és rajza más névjeltől vagy fémjeltől egyértelműen megkülönböztethető legyen.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A felelősségjel engedélyezésének, nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díja: 8400 Ft.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

A kérelem beérkezését követő 21 napon belül, ide nem értve az esetleges hiánypotlásra forditott napokat.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Névjel alkalmazásának megtagadása tárgyában hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogyan történik a névjel engedélyezés?
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet előírásai értelmében a Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyakat a készítő vagy a kereskedő köteles ellátni azzal a névjellel, amelyet számára a hatóság engedélyezett. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján a nemesfém tárgyakat készítők, illetve kereskedők részére a hatóság engedélyezi a más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazását. A névjel engedélyezésére vonatkozó kérelem nyomtatvány letölthető a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/engedelyezes internetes oldalról, vagy elektronikusan kitölthető a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalon lévő MKEH031 elektronikus nyomtatvány segítségével. A névjel engedélyezés igazgatási szolgáltatási díja 8.400 Ft. A névjel beütésére szolgáló szerszámot a szerszám elkészülését követően, a használatba vétel előtt a hatóságnál be kell mutatni próbanyomat és nyilvántartás céljából.
Használhat-e a vállalkozás többféle névjelet? Nem, minden vállalkozás számára csak egyféle névjel használata engedélyezett, azt azonban többféle beütő szerszám méretben is elkészíthető.

Fontosabb fogalmak

Névjel kerete: az elkészítésre kerülő névjel beütő szerszám kontúrját határozza meg. A keret a hatóság által meghatározott, rögzített forma. A keret és az ebben elhelyezhető, a hatóság által megengedett karakterek biztosítják, hogy a nagy számosságú névjelek összehasonlíthatósága, digitalizált nyilvántartása megoldható legyen.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet, a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet.

Kulcsszavak

Nemesfém készítés, tevékenység bejelentése, nemesfém kereskedelem, névjel, felelősségjel, gyártójelPontos jogszabályhely

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858