Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem

Kódszám

MKEHN00004

Az ügy rövid leírása

Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat anyaguk és egyéb törvényes kellékeik megállapítása végett megvizsgálja, és ha a vizsgálat szerint a nemesfém tárgy a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, azt annak finomsági fokát igazoló fémjellel ellátja (fémjelzés). Magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogukat igazoló dokumentumokkal együtt mutathatják be a hatóságnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magánszemélyek

Kizáró okok: Eljárhat meghatalmazott.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, a lakcíme vagy székhelye, valamint a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levelezési címet, a telefax számot, a telefonos elérhetőséget is, továbbá az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentumok.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, valamint az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Fémjelzési díjak:
a) az órák után darabonként, beütéssel együtt 1 200,00 Ft
b) az órákon kívül minden egyéb:
1. aranytárgyak finomságvizsgálata, grammonként 56,00 Ft
2. ezüsttárgyak finomságvizsgálata, grammonként 10,00 Ft
3. platinatárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210,00 Ft
c) fémjel beütése vagy fémjel azonosítása, darabonként 12,00 Ft
d) fémjel megsemmisítés 64,00 Ft
e) sürgősségi díj:
1. arany- és platinatárgyak esetében, darabonként 63,00 Ft
2. ezüsttárgyak esetében, darabonként 30,00 Ft
A fémjelzési díj a grammsúly szerinti nettó finomságvizsgálati díj, a használt nemesfém tárgy vizsgálati díj bruttó és a darabszám szerinti fémjel beütési díj nettó összege. A finomságvizsgálati díj tömeg szerinti megállapításánál minden megkezdett grammot egész grammnak kell tekinteni. Órák esetében a fémjelzési díj az órákra vonatkozó darabszám szerinti nettó és fémjel beütési díj nettó összege. Soron kívüli megrendelés esetén a darabszám szerinti nettó sürgősségi díj kerül felszámításra.
Fizetési módok: a Kormányhivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy átutalással vagy sárga csekken a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

A kérelem beérkezését követő 21 napon belül, ide nem értve az esetleges hiánypótlásra forditott napokat.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, a bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent a roncsolásos anyagvizsgálat?
Amikor a vizsgálandó nemesfém tárgyból mintát kell kivenni a tárgy finomságának pontos megállapításához. Ez történhet hántolással, vagy reszeléssel, esetleg kivágással. A vizsgálathoz 0,13 gramm anyagra van szükség a tárgyból. Adott esetben az ilyen mintavétel jelentősebb esztétikai problémákat is okozhat, ezért szükséges az ügyfél nyilatkozata arról, hogy akkor is kéri-e a fémjelzést, ha az anyagvizsgálat során szükséges roncsolásos eljárást alkalmazni.

Fontosabb fogalmak

"finomsági fok: az a mérőszám, amely megmutatja, hogy a nemesfém tárgy minden 1000 grammjában hány gramm nemesfém van"

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet;
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet;
A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet.

Kulcsszavak

Nemesfém, magánszemély, fémjelzésPontos jogszabályhely

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858