Akadálymentes verzió

Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00014

Az ügy rövid leírása

A kipufogógáz elemzők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvényben meghatározott általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Első hitelesítést Magyarországon az MKEH végez, időszakos hitelesítés a Kormányhivatalok Mérésügyi és Műszaki biztonsági Hatóságainak feladata.
3. Hogy állapítható meg, hogy a mérőeszköz érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A megfelelőségi tanúsítvány, vagy a hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta egy év nem telt el.
4. Hol hitelesíttethetek kipufogó gázelemzőt? - Hordozható eszközöknél a területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok laboratóriumaiban, amennyiben a megrendelő biztosítja a berendezés működtetéséhez szükséges dokumentumokat. Egyéb esetben hitelesítésben közreműködővel, annak telephelyén illetve a telepítés helyszínén.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles kipufogó gázelemzőnél? - Igen. A megfelelőségi tanúsítvány vagy a hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (egy évig).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mi történik, ha nem felel meg a kipufogó gázelemző a hitelesítési előírásnak? - Javítás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a kipufogó gázelemzőt.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
11. Minden kipufogógáz elemzőt hitelesíteni kell? - Amennyiben a mérőeszközzel való mérés joghatással jár, igen.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba a kipufogó gázelemző által mutatott és az etalon gáz által képviselt érték különbsége.
Beszabályozás A kipufogó gázelemző szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
etalon (hiteles anyagminta) A hiteles anyagminta alkalmas a mennyiség egységének és/vagy helyes értékeinek előállítására és más mérőeszközökre való továbbszármaztatására.
Hiba: Az etalon gáz értékei és a kipufogó gázelemző által mutatott érték eltérése.
Hibahatár : Pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott százalékos érték.
Hitelesítés: etalon gázzal történő összehasonlítóvizsgálat és annak tanúsítása
mértékegység anyag mennyiség arány % vagy ppm
anyag térfogat arány (V/V) % vagy ppm
Pontossági osztály A pontossági osztályokat a hitelesítési engedély tartalmazza.
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalongáz összetevő értékének viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a gázelemzők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Részletes követelményeket a hitelesítési előírás 5. fejezete tartalmazza.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, vagy a 8/2006 GKM rendelet szerinti CE M jelölés .

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 10. §; 7. § (3) bekezdés; a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés
5.§ (2) bekezdés; 6.§., 10§., és 2. melléklet 10. pont; 8.§; 9.§.,
a mérőeszközökről szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés ; 33.§. (1) bekezdés; 35.§.; 98. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés;
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
9. §.

Kulcsszavak

- kipufogógáz elemző - gáz - anyagminta - hitelesítés - befizetés - etalon - autószerviz - etalon gáz - hitelesítő laboratórium megfelelőségi tanúsítvány CE jelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858