Akadálymentes verzió

Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00015

Az ügy rövid leírása

Az anyagi mértékek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalomba hozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogy állapítható meg, hogy az anyagi mérték érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - - A kiadott hitelesítési bizonyítvány, megfelelőségi tanúsítvány alapján és a CE M metrológiai jelölés alapján.
2. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (tíz év vagy korlátlan). A megfelelőségi tanúsítvány érvényességi időt nem tartalmaz.
3. Minden anyagi mértéket hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt anyagi mértékek esetében igen.
4. Mikor kell megrendelnem a hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal kell megrendelni.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem? - Igen. A hitelesítési bizonyítvánnyal vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezni, díját az eljárási díj tartalmazza.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mi történik, ha nem felel meg az anyagi mérték a hitelesítési előírásnak? - a hiba elhárítása után újabb hitelesítési eljárás keretében kell a vizsgálatot elvégezni.

Fontosabb fogalmak

Hosszúság mértékegysége méter
Anyagi mértékek Jelen szabályozás szerint :anyagi hosszúságmérők (méterrudak, mérőszalagok) és italkiszolgáló térfogatmértékek
Megfelelőség jelölése Első hitelesítés után a CE jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést, valamint az eljáró bejelentett szervezet azonosító számát maradandóan, illetve roncsolás nélkül eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni.
Hiba: A hiba az anyagi mérték és az etalon által mutatott helyes érték különbsége.
Legnagyobb megengedett hiba A hitelesítési előírás szabályozza.
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét, megfelelőségét tanúsító jogszabályban szabályozott jelzés.
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal által mutatott vagy képviselt érték viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Részletesen a vonatkozó hitelesítési előírások 5. fejezete tartalmazza,
Abszolút hiba: Az abszolút hiba az anyagi mérték által mutatott és az etalonnal mért, vagy az azt megtestesítő érrték különbsége.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Pontossági osztályok A különböző hibahatárok megadása, melyet a hitelesítési előírások, valamint a 8/2006 GKM rendelet 23. fejezete tartalmaz
Térfogat mértékegysége liter (l)
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Hibahatár Pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott érték.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 7. § (3) bekezdés; 6. § (2) bekezdés; 10. §
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés; 5.§ (3) bekezdés; 6.§., 10§., és 2. melléklet 8. pont; 8.§; 9.§.,
a mérőeszközökről szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés, 33.§. (1) bekezdés; 35.§.; 98. § (1) bekezdés ; 99. § (1) bekezdés
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete; 9.§.

Kulcsszavak

- méterrúd - űrmérték - italkiszolgáló térfogatmérték - hosszmérő - befizetés - csekk - etalon - etalonedény - feszítősúlyos mérőszalag - használati etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - kereskedelmi hosszmérték - tartályszintmérő szalag, tartályszintmérő léc megfelelőség tanúsítvány, CE jelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858