Akadálymentes verzió

Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00019

Az ügy rövid leírása

A gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez.
3. Hogy állapítható meg, hogy az abroncsnyomás-mérőnek érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A hitelesítési bizonyítvány óta két év nem telt el és a hatósági tanúsító valamint lezáró jelek épek.
4. Hol hitelesíttethetek abroncsnyomás-mérőt? - Hordozható eszközöknél a területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok laboratóriumaiban, telepített eszközöknél a helyszínen. Mindkét esetben szükség lehet a műszer gépkönyvére, vagy működésének leírására.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles abroncsnyomás-mérőt? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Telepített eszközöknél amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mi történik, ha nem felel meg a abroncsnyomás-mérő a hitelesítési előírásnak? - Javítás, vagy csere után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
11. Minden abroncsnyomás-mérőt hitelesíteni kell? - Amennyiben a mérés joghatással jár, igen.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérő által mutatott és az etalonnal mért nyomásérték különbsége.
Alaphiba
Az abroncsnyomás-mérőn mért és a használati nyomásetalonnal előállított névleges nyomások előjeles különbsége referencia körülmények között.
Bélyegzés
a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati jegyzőkönyvben) meghatározott módon hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni.
Beszabályozás A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hibahatár Olyan, a hitelesítési előírás 7. fejezetében meghatározott, pontossági osztálytól függő pozitív és negatív határérték, melyet a mérőeszköz alaphibái a hitelesítés során nem haladhatnak meg.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mértékegység nyomás: bar
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal előállított vagy mért nyomás viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy az abroncsnyomás-mérőt hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Konkrét előírásokat a hitelesítési előírás 5. fejezete tartalmazza
üzemi helyzet Az üzemi helyzet az abroncsnyomás-mérőnek az a helyzete, amikor a skála a rajta feltüntetett jelzésnek megfelelő helyzettől 5 foknál kisebb értékkel tér el.
üzemi körülmények Üzemi körülmények azok a használati körülmények amelyek mellett az abroncsnyomás-mérő pontatlanabb, mert értékmutatása (kijelzése) a befolyásoló mennyiségek (pl környezeti hőmérséklet) értékétől függően is változik, az alaphibához járulékos hiba is adódik

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 5.§ (2
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 15. pont
127/1991 Kormány rendelet 9.§., 10.§.
2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
127/1991 Kormány rendelet 6.§ (3) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10.§.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

- közút - guminyomás mérő - gumiabroncs-nyomás - gáz keréknyomás mérő - levegőnyomás - hitelesítés - befizetés - etalon - használati etalon - benzinkút tömlőnyomásmérője

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858