Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00031

Az ügy rövid leírása

A veszélyes folyadékot, azaz az éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező anyagot tároló tartályokra, azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezésekre, csővezetékekre, szerelvényekre, tartozékokra, együttesen a tároló létesítményekre létesítési engedélyt kell kérni. Létesítési engedély azokra a tartályokra adható, amelyek alkalmasak a veszélyes folyadékok, olvadékok tárolására. A létesítési engedélyezés során a hatóság azt vizsgálja, hogy a telepítés tervezett helyére telepíthető-e tároló létesítmény, és a tervezett létesítés megfelel-e műszaki biztonsági, környezetvédelmi, tűzvédelmi, stb előírásoknak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Minden természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a tartály tulajdonosa

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00031 szerinti adatok
Kérelmező (engedélyes) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00031 szerinti dokumentáció az ott meghatározott, valamint a szakhatóságok számára szükséges példányszámban, környezeti hatásvizsgálatot lezáró határozat, illetve annak függvényében környezetvédelmi OKTVF00233, vagy egységes környezethasználati engedély OKTVF000232, termőföldön létesítendő tartály esetén a termőföld kivonásról szóló fölhivatali határozat FOLDH00051.
általános elrendezési terv,
a teljes tervezési dokumentáció [műszaki leírást (terv) és tervrajzok]
a tervező (tervezők) nyilatkozata (szakterületenként) egy példányban arról, hogy
a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, beleértve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályban, a helyi önkormányzati rendeletekben, helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben foglaltaknak, továbbá a Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt műszaki útmutatásnak és a vonatkozó szabványoknak
szabványtól való eltérés esetén az alkalmazott megoldás legalább azonos biztonságú, mint a honosított, harmonizált szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű biztonsági szint,
a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,
a tervezésre jogosultsággal rendelkezik [névjegyzéki (nyilvántartási) számának feltüntetése],
a mezőgazdasági rendeltetésű föld termelésből való kivonása engedélyének másolata,
a közművek, a közútkezelő nyilatkozatai egy példányban, érintettségük hiányában az erről szóló tervezői nyilatkozat,
tervezői előterjesztés esetén a létesítménnyel rendelkezni jogosultnak a tervekkel való egyetértésére vonatkozó nyilatkozata egy példányban,
a szakhatóságok állásfoglalásainak kialakításához szükséges tervfejezetek,
a létesítési jogosultság igazolása,
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében meghatározott dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a tartály(ok) térfogatától, darabszámától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): területileg illetékes ... Kormányhivatal...Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatala

A benyújtási határidő: kézhezvételtől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Szükséges-e csatolni a tulajdoni lapot és térképmásolatot? Nem, hivatalból beszerezzük, de annak díja a kérelmezőt terheli; benyújtása meggyorsítja az ügyintézést, de nem kötelező benyújtani. Meddig érvényes az engedély? 2 évig. A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a tartály tulajdonosának, azaz az engedélyesnek a meghatalmazását. Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség. Szeretnék egy 5 m3-es konténeres gázolaj tárolót telepíteni az udvaromba a mezőgazdasági gépeim tankolásához. Milyen engedélyt kell rá kérnem? Amennyiben csak a saját gépek tankolására fogja használni, úgy üzemi üzemanyagtöltő állomásnak minősül, és létesítési engedélyt kell rá kérni. Mi minősül veszélyes töltetnek? A rendelet megfogalmazása szerint az éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező anyagok, így pl. az üzemanyagok, savak, lúgok. Összességében azonban minden olyan anyag, amelyet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján annak osztályoztak. Amennyiben olyan anyagot kívánnak tárolni, melyről nem tudják egyértelműen eldönteni, hogy veszélyes anyagnak minősül-e, a termék biztonsági adatlapját kell megnézni. Nem tudom letelepíteni a tartályomat a határozat érvényességi idején belül. Kérhetek hosszabbítást, vagy kezdhetem az egészet előlről? Van lehetőség meghosszabbítani a létesítési engedélyt, de az engedély lejárta előtt be kell nyújtania a kérelmet, mert annak lejárata után már csak új engedély kiadására van lehetőség. Vannak olyan nyitott fedelű kádjaink. amelyek 5 m3 felettiek. Ezekre is kellett volna engedélyt kérni? Nem, a nyitott kádak nem tárolótartályok, nem kell, és nem kellett engedélyt kérni rájuk. Egy meglevő régi tartály helyére szeretnék új tartályt letelepíteni. Kell a régi tartályra megszüntetési engedélyt kérnem? Nem, a hatályos jogszabály szerint csak előzetes bejelentési kötelezettsége van a tulajdonosnak, a vonatkozó rendelet mellékletét kell kitölteni és beküldeni az illetékes műszaki biztonsági hatósághoz a tartály tisztítási jegyzőkönyvével együtt.

Fontosabb fogalmak

Átalakítás: a tároló-létesítmény engedélyezett állapotához képest minden olyan beavatkozás, amely a tároló létesítmény eredeti funkciójának, műszaki kialakításának, technológiai paramétereinek lényeges megváltoztatását eredményezi.
Hűtéssel cseppfolyósított gázok: azok a maximum 0,5 bar nyomáson tárolt veszélyes töltetnek minősülő gázok, melyek cseppfolyósítása hűtéssel történik.
Javítás: a kimérő berendezés cseréjén túl, a tároló létesítmény berendezésein történő minden olyan beavatkozás, amely a töltettel közvetlenül érintkező szerkezeti részek korábbi állapotának hegesztéssel történő helyreállításával jár. Javításnak minősül továbbá minden olyan átalakítás is, amely a tároló létesítmény eredeti funkciójának, technológiai paramétereinek lényeges megváltoztatását nem eredményezi.
Karbantartás: a tároló létesítmény berendezésein minden olyan javításnak nem minősülő beavatkozás, amely a tároló létesítmény eredeti állapotának és funkciójának fenntartását vagy helyreállítását eredményezi.
Létesítés: a tárolótartály, tároló-létesítmény adott helyre történő telepítése; beleértve a meglévő létesítmény bővítését is.
Megszüntetés: a tároló-létesítmény teljes körű, vagy részleges bontása, vagy az eredeti célú használatra alkalmatlanná tétele az esetlegesen szükséges kármentesítéssel együttesen, vagy funkcióváltással más célra történő hasznosítása.
Olvadék: az a közeg, amely a szándékolt üzemeltetési körülmények között, maximum 0,5 bar nyomáson folyékony, környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú.
Tárolótartály: nyomástartó edénynek nem minősülő, veszélyes töltet befogadására és tárolására tervezett és gyártott berendezés, konténerben elhelyezett tartály; beleértve a működéshez szükséges berendezések, szerelvények és tartozékaik, valamint csővezetékek összességét is.
Tároló-létesítmény: adott ingatlanon elhelyezett tárolótartály (tárolótartályok) az üzemeléshez szükséges berendezésekkel, szerelvényekkel, felszerelésekkel, tartozékokkal és csővezetékekkel.
Technológiai (célú) tartály: olyan a gyártási folyamathoz kapcsolódó – a technológiai rendszer szerves részét képező – veszélyes töltetű tartály, amelyben a töltet további feldolgozáson-, (szándékolt fizikai változáson vagy kémiai átalakuláson megy keresztül), vagy amelynek a töltete egy napon belül legalább egyszer leürül.
Töltő berendezés: a veszélyes töltetnek a tároló tartályból szállító tartályba, üzemanyag tartályba, szállító edénybe, stb. történő töltésére szolgáló, kézi-, mechanikus- vagy automatikus töltőeszközzel ellátott berendezés.
Üzemeltetés szüneteltetése: az üres, kitisztított, a működő technológiai rendszerről mechanikusan is leválasztott tárolótartálynak, tároló-létesítménynek, létesítményrésznek vagy berendezésnek a használatból történő kivonása.
Üzemi üzemanyagtöltő állomás: nem közforgalmú, az adott gazdálkodó szervezet által üzemeltetett, gépjárművek és munkagépek üzemanyag tartályaiba, illetve szállítóedényekbe történő üzemanyag töltésére, kenőanyag tárolására és kiszolgálására szolgáló létesítmény, tároló és töltésre szolgáló eszközökkel.
Veszélyes folyadék vagy olvadék: valamennyi, folyékony halmazállapotú, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján a veszélyesként osztályozott anyag vagy készítmény keverék, valamint a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum, továbbá az éghető cseppfolyós anyag, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

30. Veszélyes töltet: rendeltetésszerű használat során a tárolótartályban, tároló létesítményben lévő veszélyes folyadék vagy olvadék az együttesen kialakuló gáz és gőztérrel.

31. Védőtávolság: a veszélyforrás és a védendő létesítmény legközelebbi pontja közötti távolság.

Vonatkozó jogszabályok

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 4. §, 3. melléklet, Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1), (2) bekezdés, 1. melléklet,  14. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés h) pont, (3) bekezdés, 5. melléklet, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 9. § , a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 1. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 4.B) 1.,4., 6.

Kulcsszavak

tartály, üzemanyag kút, tárolás, veszélyes anyag,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858