Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00036

Az ügy rövid leírása

A tárolótartályoknál időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely tízévenkénti belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból és ötévenkénti tömörségi próbából áll. A hatóság az üzemeltető kérelmére meghosszabbítja a tárolótartály belső tisztítására és szerkezeti vizsgálatára vonatkozó tízéves határidőt.
A hatóság az üzemeltető kérelmére a fekvő hengeres szimplafalú, illetve az álló hengeres szimplafenekű tartályoknál legfeljebb két évvel, a fekvő hengeres kettősfalú, illetve az álló hengeres kettősfenekű tartályok esetén legfeljebb három évvel meghosszabbítja a belső tisztításra, szerkezeti vizsgálatra vonatkozó tízéves határidőt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A veszélyes folyadék tároló tartály üzemeltetője.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00036 szerinti adatok:
Kérelmező /tulajdonos v. üzembentartó/ adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

A kérelem tárgya;
A létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése;
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.);
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma;

Milyen iratok szükségesek?

az üzemeltető nyilatkozatát arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi idejének meghosszabbítása üzemeltetési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi szempontból fokozott kockázatot nem jelent; és
álló hengeres tárolótartály esetében a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezettel elvégeztetett
szivárgásvizsgálat, tömörségi próba,
a rendszer üzemmenet megszakítása nélkül végezhető külső vizuális ellenőrzés,
az alsó övlemez ultrahangos falvastagság – kettős fenekű tartályoknál kiegészítve a kettőstér vákuumvizsgálatával – mérés eredményeiről készült jegyzőkönyveket;
fekvő hengeres tárolótartály esetében a 15. § szerinti jogosítottal elvégeztetett:
szivárgásvizsgálat (tömörségi próba),
a rendszer üzemmenet megszakítása nélkül végezhető külső vizuális ellenőrzés eredményeiről készült jegyzőkönyveket.1. az üzemeltető nyilatkozata arról, hogy a szerkezeti vizsgálat érvényességi idejének meghosszabbítása üzemeltetési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi szempontból fokozott kockázatot nem jelent

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, mértékét jogszabály határozza meg, mértéke 28.000,- Ft berendezésenként.

A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes Kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Döntés kézhezvételétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? - Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Ki jogosult a tartályvizsgálatot elvégezni, és hol találok információt arról, hogy mely gazdálkodó szervezetnek, milyen jogosultsága van? A tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely ciklusonként elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – a (2) és a (3) bekezdésben, valamint a 14. §-ban meghatározott eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében tíz év, tömörségi próba esetében öt év. Az ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetében, a ciklusidő lejárata előtt legalább 60 nappal az üzemeltető által benyújtott kérelemre a következő ciklusidő hosszát, a szerkezetvizsgálat módját, a köztes ellenőrzéseket a Hatóság hagyja jóvá, az adott létesítmény egyedi sajátosságainak és az üzemeltető által készített állapot ellenőrzési dokumentáció figyelembevételével. Időszakos ellenőrző vizsgálatot a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezhet. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzéke megtalálható a Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai honlapján. www.mkeh.hu
Milyen nyomtatványok kitöltése szükséges a kérelem benyújtásához? - Rendszeresített nyomtatvány nincs, a kérelmen az ügyfél és a tartály adatait kell feltüntetni, valamint a kérelemhez csatolni a szükséges dokumentációkat.
Hova kell benyújtani a kérelmet? - A kérelmet a területileg illetékes Kormányhivatalhoz kell benyújtani.
Mennyi az eljárás díja? - Az eljárási díj 28.000,- Ft.

Fontosabb fogalmak

Tárolótartály: olyan tartályok, amelyeket veszélyes töltet befogadására és tárolására terveztek és gyártottak, tartályok, amelyek nem minősülnek nyomástartó edénynek, gyakorlatilag atmoszférikus nyomáson tárolják a töltetet, helyez kötöttek, föld alatt, földtakarás alatt, vagy föld felett helyezkednek el, jellemzően álló, vagy fekvőhengeresek. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályairól szóló rendelet értelmében veszélyes folyadéknak, olvadéknak kell tekinteni az éghető, a gyújtóhatású, a maró és mérgező anyagokat. A tároló tartályokhoz hozzátartoznak azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok, ezeket együttesen a tároló létesítményeknek hívjuk. Az, hogy egy tárolólétesítmény a rendelet hatálya alá tartozik-e, a tárolótartályok töltetétől és térfogatától függ. Amennyiben üzemanyag, azaz benzin, gázolaj töltésére telepítik a létesítményt, 1 m3 tartálytérfogattól már a műszaki biztonsági hatóság engedélyét kell kérni a létesítéshez, egyéb veszélyes anyag esetében akkor, ha az legalább 5 m3 térfogatú, vagy több kisebb, egymással csővezetékkel összekötött, együtt dolgozó tartály össztérfogata eléri az 5 m3-t.
Tömörségi próba: a tartály és csatlakozó csővezetékeinek gáztömörségét igazoló vizsgálat.
Külső vizuális ellenőrzés: a tartály kívülről hozzáférhető részeire, tartozékaira és biztonsági szerelvényeire is kiterjedő, általában szemrevételezésen és működési próbákon alapuló ellenőrzés.
Ultrahangos falvastagságmérés: egy oldalról hozzáférhető felületek esetén alkalmazott, az ultrahang terjedési sebességén alapuló mérési módszer.
Vákuumvizsgálat: duplafalú vagy kettősfenekű tartályoknál a kettőstér szivárgását kimutató eljárás.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont, 33. § (1), (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 13. § (1), (2) bekezdés és 1. melléklet;14. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés h) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1), (3) bekezdés, 2. § (1), (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Melléklet 10.1, 10.3.;
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 14. §, 5. melléklet

Kulcsszavak

Tároló tartály; Tömörségi próba; Külső vizuális ellenőrzés; Ultrahangos falvastagság mérés; Vákuumvizsgálat; Időszakos ellenőrző vizsgálat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858