Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00039

Az ügy rövid leírása

A felhasználó, a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését követõen, a 70 kW együttes hõterhelést meghaladó gázfelhasználó technológia mûszaki biztonsági használatbavételének, átalakításának mûszaki biztonsági
jóváhagyását kérelmezni köteles a Hatóságtól.
A kérelemhez mellékelni kell a gázfelhasználó technológia mûszaki leírását, a kiviteli tervet, és az 1. melléklet szerinti tervezõi nyilatkozatot.
A gázfelhasználó technológiák használatbavételét megelõzõen a hatóság gáz-biztonságtechnikai ellenõrzés alapján dönt a használatbavétel jóváhagyásáról.
Nem szükséges a biztonság-technikai ellenõrzés, ha a gázfelhasználó technológiát, illetve az annak részét képezõ gázfogyasztó készüléket annak gyártója, forgalmazója vagy ezek megbízottja szereli össze vagy alakítja át és helyezi üzembe.
A gázfelhasználó technológiák elsõ és átalakítás utáni ismételt használatbavételét megelõzõen a hatóság hivatalból vagy a felhasználó kérelmére elrendelheti egyszeri, legfeljebb hét hónapi idõtartamra a próbaüzemeltetés lefolytatását is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás megalapozásához szükséges melegüzemi biztonsági ellenõrzést.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: felhasználó

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Felhasználó neve, címe, adószáma, fizetési számla száma, a kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma, a kérelmezett engedély fajtája, mellékletek felsorolása, dátum, cégszerű aláírás, meghatalmazás, amennyiben nem az engedélyes nyújtja be a kérelmet, díjfizetés vállalói nyilatkozat, amennyiben nem a kérelmező fizet (név, székhely, adószám, fizetési számlaszám megadásával)

Milyen iratok szükségesek?

- Gázfelhasználó technológia műszaki leírása
- Kiviteli terv
- Tervezői nyilatkozat
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Üzembe helyezési nyilatkozat, jegyzőkönyv

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a gázfogyasztó készülék hőteljesítményétől függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton lehet kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi  és Foglalkoztatási Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és foglalkoztatási Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen, a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Kaphatok-e próbaüzemi engedélyt? Igen, kérésre a díjrendelet szerinti díj befizetése ellenében.
Mennyi a próbaüzemi engedély díja? 33 500 Ft.
Milyen berendezés minősül ipari gázfogyasztó készüléknek? Ipari vagy mezőgazdasági eljárásokra tervezett berendezés, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia és/vagy védőgáz hatásának van kitéve, valamint más nem háztartási célú gázfogyasztó készülék. Kivéve a gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő, főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-előállításra, hűtésre, világításra, mosási célokra szolgáló, és amennyiben a hőcsere víz közvetítő közeggel történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten üzemelő gázfogyasztó készülékek, gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő légbefúvásos (kényszerlevegős) égők és az ilyen égőkkel összeépíteni szándékozott hőcserélők, olyan gázfogyasztó készülékre, amelyeket az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelettel a hazai jogrendbe bevezetett 2009/142/EK (korábban 90/396/EEC) gázüzemű berendezések irányelv (GAD) alapján tanúsítottak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal, valamint CE jelöléssel rendelkeznek. Ezek a készülékek és szerelvények a 2009/142/EK (korábban: 90/396/EEC) irányelvhez kiadott A1 jelű útmutató szerint a következők lehetnek:
APPLIANCES KÉSZÜLÉKEK
A. Cooking Főzés
hotplate melegítőpult/tűzhely/főzőlap
cooker tűzhely
barbecue / grill rostély, grillező
baking oven (also in-shop type) sütő kemence (az üzleti is)
oven (also in-shop type) kemence (az üzleti is)
range konyhai tűzhely
steamer gőzölő készülék
bain marie forró vizes edénymelegítő
hot cupboard felmelegítő szekrény
boiling table forró asztal
grill rostély
griddle lapsütő
toaster kenyérpirító
fryer olajsütő
brat pan sütő edény
coffee machine (even if the water temperature in a short period exceeds 105 °C) kávéfőző (még ha a víz hőmérséklete rövid időre meghaladja a 105 °C-t)
wok cooker wok tűzhely
humidifiers (based on the way of heat is generated, the appliance is also used for heating) Párásító (a hőfejlesztés révén alapuló, a készüléket fűtésre is használják
Exceptions Kivételek
factory baking oven a gyári sütő kemence
B. Heating Fűtés
forced draught burner (FDB) kényszerlevegős égő
heating body (to be equipped with FDB) hőcserélő (kényszerlevegős égővel)
gas fire gáz hősugárzó
convector heater gázkonvektor
decorative fuel effect appliance díszítési célú kandalló hatású készülék
catalytic heater katalitikus fűtő
air heater with or without ducting légfűtő égéstermék elvezetéssel vagy a nélkül
overhead plaque type radiant heater felülről sugárzó tábla típusú fűtő
overhead radiant tube heater felülről sugárzó csöves fűtő
patio heater teraszfűtő
boiler (inc. district heating) kazán (a távfűtést is beleértve)
heat pump (absorption and compression) hőszivattyú (abszorpciós és kompresszoros)
green house heater melegház fűtő
humidifiers (see under cooking) párásító (lásd a főzésnél)
co-generation appliances (where the primary function is heating) kogenerációs készülékek (ahol a fűtés az elsődleges)
fuel cells (where the primary function is heating) üzemanyag cellák (ahol a fűtés az elsődleges)
Exceptions Kivételek
blow lamp gázlámpa
cutting / brazing equipment vágó/forrasztó berendezések
laboratory burner laboratóriumi égők
incinerator égetőmű
greenhouse heater for industrial use melegház fűtő ipari alkalmazásra
C. Hot water production Forróvíz előállítás
instantaneous water heaters átfolyórendszerű vízmelegítők
storage water heaters tárolórendszerű vízmelegítők
circulator keringető
combination boiler kombi fűtőkészülék
swimming pool heater uszoda fűtő
boiling pan főzőüst
bulk water boiler nagy vízmelegítő
cafe boiler (even if the water temperature in a short period exceeds 105 °C) kávéfőző (még ha a víz hőmérséklete rövid időre meghaladja a 105 °C-t)
Exceptions Kivételek
appliances with normal water temperature > 105 °C készülékek melyekben a normál vízhőmérséklet > 105 °C
D. Refrigeration Hűtés
refrigerator hűtőszekrény
chiller fagyasztó
deep-freezer mélyhűtő
air conditioning légkondicionáló
E. Washing Mosás
wash boiler mosóüst
washing machine mosógép
drying cabinet szárító szekrény
tumble dryer szárítógép
dish washing machine mosogatógép
ironing machine vasalógép
Exceptions Kivételek
industrial laundry ipari mosoda
F. Lighting Világítás
gas lamp gázlámpa
lighting appliances világító berendezések
FITTINGS SZERELVÉNYEK
appliance governor készülék szabályozó
multifunctional control kombinált gázszelep
solenoid valve mágnes szelep
flame supervision device lángellenőrző berendezés
burner control system égővezérlő berendezés
ball valve golyós szelep
gas cock gázcsap
low pressure cut-off valve alacsony nyomás lezáró szelep
gas tap gázcsap
thermostat termosztát
safety overheat thermostat túlfűtés biztonsági termosztát
flue thermostat égéstermék termosztát
pressure sensing device nyomás érzékelő berendezés
filter szűrő
igniters gyújtók
Ezekre a berendezésekre az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet előírásai vonatkoznak, függetlenül a gázfogyasztó készülék rendeltetésétől, azaz attól, hogy ezekkel a berendezésekkel előállított hőenergiával kommunális vagy ipari igényeket szolgálnak ki.

Fontosabb fogalmak

1. Átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti funkciójának, mûszaki
kialakításának, technológiai paramétereinek megváltoztatását eredményezi.
2. Gázfelhasználó technológia: ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés
a tüzelõanyag- és égéslevegõ ellátó rendszerrel, a tûztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az
irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezõgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz
eltüzelésébõl keletkezett hõenergia, védõgáz hatásának van kitéve. továbbá a gázfáklya valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor.
3. Javítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti állapotának visszaállítását célozza, és
amelynek eredményeként a biztonsági jellemzõk nem változnak.
4. Melegüzemi biztonsági ellenõrzés: a gázfelhasználó technológia használatbavételi jóváhagyása elõtt elvégzett
ellenõrzõ vizsgálat, melynek során a szabályozó- és biztonsági berendezések mûködésének, az égõ és
a hõhasznosító együttes üzemének, az égéstermék elvezetésének, valamint az égés minõségének ellenõrzése
történik meg. A melegüzemi biztonsági ellenõrzés során elvégzendõ vizsgálatok terjedelmét az e rendelet
2. mellékletét képezõ szabályzat tartalmazza.
5. Mûszaki Biztonsági Szabályzat: az e rendelet 2. mellékletét képezõ, az e rendeletben meghatározott
követelmények teljesítését elõsegítõ, a csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések
létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének,
felülvizsgálatának, megszüntetésének mûszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó mûszaki elõírások
gyûjteménye.

Vonatkozó jogszabályok

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 12. § (1), (2) bekezdés, 1. melléklet, 14. § (2) bekezdés j) pont,
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 7. § (1)-(5) bekezdés,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (1) és (3) bekezdés, melléklet 3.1. és 3.2. ponti ,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,
a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet ,
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. mellékleteként kihirdetett Műszaki Biztonsági Szabályzat, egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

Kulcsszavak

gázfogyasztó készülék, jóváhagyás, próbaüzem, üzembevétel, gázszolgáltató

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858