Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

Kódszám

MMBHA00042

Az ügy rövid leírása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatalhoz benyújtandó telephelyi szolgáltatásra vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének a csatlakozóvezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott megfelelőségi igazolását. Az igazolás kiadásához a vezetékek megfelelőségét igazoló dokumentáció beadása mellett feltétel, hogy a csatlakozó vezetékről üzemelő gázfogyasztó készülék, gázfelhasználó technológia használatbavételi jóváhagyása is rendelkezésre álljon.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a telephelyi szolgáltató

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Telephelyi szolgáltató neve, címe, adószáma, fizetési számla száma, a kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma, a kérelmezett engedély fajtája, mellékletek felsorolása, dátum, cégszerű aláírás, meghatalmazás, amennyiben nem az engedélyes nyújtja be a kérelmet, díjfizetés vállalói nyilatkozat, amennyiben nem a kérelmező fizet (név, székhely, adószám, fizetési számlaszám megadásával)

Milyen iratok szükségesek?

A telephelyi vezeték kiviteli tervei, megvalósulási dokumentáció, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, a csatlakozó vezetékről üzemelő gázfogyasztó készülék, gázfelhasználó technológia használatbavételi jóváhagyásának adatai

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton lehet kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): területileg illetékes Kormányhivatal...Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség. Milyen berendezés minősül ipari gázfogyasztó készüléknek? Ipari vagy mezőgazdasági eljárásokra tervezett berendezés, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia és/vagy védőgáz hatásának van kitéve, valamint más nem háztartási célú gázfogyasztó készülék. Kivéve a gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő, főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-előállításra, hűtésre, világításra, mosási célokra szolgáló, és amennyiben a hőcsere víz közvetítő közeggel történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten üzemelő gázfogyasztó készülékek, gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő légbefúvásos (kényszerlevegős) égők és az ilyen égőkkel összeépíteni szándékozott hőcserélők, olyan gázfogyasztó készülékre, amelyeket a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelettel a hazai jogrendbe bevezetett 2009/142/EK (korábban 90/396/EEC) gázüzemű berendezések irányelv (GAD) alapján tanúsítottak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal, valamint CE jelöléssel rendelkeznek.

Fontosabb fogalmak

Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték.Telephelyi felhasználó: a telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi szolgáltató által földgázzal ellátott felhasználó.Telephelyi szolgáltatás: a telephelyi vezeték üzemeltetése és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók ellátásának biztosítása. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. Egybefüggő telephely: a gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat. 1. Átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti funkciójának, mûszaki
kialakításának, technológiai paramétereinek megváltoztatását eredményezi.
2. Gázfelhasználó technológia: ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés
a tüzelõanyag- és égéslevegõ ellátó rendszerrel, a tûztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az
irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezõgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz
eltüzelésébõl keletkezett hõenergia, védõgáz hatásának van kitéve.
3. Javítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználói berendezés eredeti állapotának visszaállítását célozza, és
amelynek eredményeként a biztonsági jellemzõk nem változnak.
4. Melegüzemi biztonsági ellenõrzés: a gázfelhasználó technológia használatbavételi jóváhagyása elõtt elvégzett
ellenõrzõ vizsgálat, melynek során a szabályozó- és biztonsági berendezések mûködésének, az égõ és
a hõhasznosító együttes üzemének, az égéstermék elvezetésének, valamint az égés minõségének ellenõrzése
történik meg. A melegüzemi biztonsági ellenõrzés során elvégzendõ vizsgálatok terjedelmét az e rendelet
2. mellékletét képezõ szabályzat tartalmazza.
5. Mûszaki Biztonsági Szabályzat: az e rendelet 2. mellékletét képezõ, az e rendeletben meghatározott
követelmények teljesítését elõsegítõ, a csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések
létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének,
felülvizsgálatának, megszüntetésének mûszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó mûszaki elõírások
gyûjteménye.

Vonatkozó jogszabályok

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 13. § (1), (2) bekezdés, 1. melléklet, 14. § (2) bekezdés a) pont,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (1) és (3) bekezdés, melléklet 10.1.pont ,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény,
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet ,
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet,
a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet ,
egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

Kulcsszavak

telephelyi vezeték, telephelyi szolgáltató, gázfogyasztó készülék, jóváhagyás, gázszolgáltató

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858