Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezése beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése

Kódszám

MMBHA00072

Az ügy rövid leírása

Aki gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezésének beszerelésére, megbontásával járó javítására, karbantartására, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítására (együtt: szerelési tevékenység) irányuló tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékot a területi hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Minden természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azaz a műhely leendő üzemeltetője (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).

Kizáró okok: NEM

Milyen adatokat kell megadni?

Üzemeltető adatai (a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye, adószáma, fizetési számla száma), kapcsolattartó neve, elérhetősége.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai.
Amennyiben a bejelentő nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető (neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma).
A bejelentés tárgya (a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése).
A létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése.
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma.

Milyen iratok szükségesek?

• az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat, mint:
   - a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a területi hatóság nyilvántartásában szerepel-e;
   - a szerelést végző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet szolgáltatásként vagy saját üzemeltetésű munkagépen, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e;
   - a szerelést végző személyek gázautó-szerelő képesítését igazoló okirat másolatát,
• ha az ingatlan tulajdonosa és az üzemeltetője nem azonos, akkor a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát a tevékenység végzéséhez

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj,
mértékét jogszabály határozza meg, mértéke:  
- helyszíni szemlét nem igénylő bejelentés esetén 11 000 Ft (egy óra átalánydíj),
- helyszíni szemle esetén 90.500 Ft meghatározott értékkel azonos összegben ('gázüzemű berendezést szerelő szakműhely gázbiztonsági megfelelőségét igazoló szakvélemény kiadása helyszíni bejárás alapján' elnevezésű díjtételnél meghatározott értékkel azonos összeg).
A  díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóságok és illetékességi területeik:
(A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok illetékességi területei)
________________________________________
Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
________________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
________________________________________
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye területe
________________________________________
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye területe
________________________________________
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye területe
________________________________________
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye területe
________________________________________
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye területe
________________________________________
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területe
________________________________________
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye területe
________________________________________
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye - kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe -, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye területe

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Döntés kézhezvételétől számított 15 nap.

A benyújtási határidő: Az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? - Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Milyen végzettséggel végezhető gázüzemű gépjármű szerelése? - Gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása, ideértve:
a) gépjármű gáztartályának beszerelése, kiszerelése és szemrevételezéses vizsgálata;
b) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, kiszerelése, vizsgálata, javítása, karbantartása és beszabályozása;
c) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének felújítása;
d) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezésének bontása;
gázautó-szerelő szakképesítéssel rendelkező autószerelő vagy autóvillamossági szerelő végzettséggel végezhető;
e) gépjármű gázüzemanyag-ellátó berendezéseinek bontás utáni minőség-ellenőrzése.
autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg középfokú, vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelő szakképesítéssel végezhető.
Be kell-e jelenteni az adatokban történő változásokat? - A szerelést végző műhely gázbiztonságot érintő átalakítását , illetve a tevékenységi kör megváltoztatását a műhely üzemeltetőjének a területi hatóságnál be kell jelentenie. A területi hatóság ezekben az esetekben helyszíni ellenőrzést tart.

Fontosabb fogalmak

Munkagép: emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű;
Szerelési tevékenység: gáz-üzemanyag ellátó berendezés beszerelése, megbontással járó javítása, karbantartása, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakítása;
Tartály: az LPG, a CNG és a GAS tárolására alkalmas bármilyen edény.

Vonatkozó jogszabályok

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, (2) bekezdés f) pontja;
a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 3-4. §;
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21-24. §;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1-2. §, melléklet 10. fejezet 1. pont vagy 5. fejezet 6. pont.

Kulcsszavak

gázüzemű jármű; tevékenységi engedélygázüzemanyag-ellátó berendezés; gépjárműfenntartó tevékenység; szakvélemény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858