Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Gázszerelési tevékenység bejelentése, gázszerelői igazolvány kiállítása iránti eljárás

Kódszám

MMBHA00104

Az ügy rövid leírása

A bejelentésre vonatkozó rendelkezések arra a személyre terjednek ki, akik a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos tevékenységet folytatnak.
 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Az a személy aki a földgázellátásól szóló 2008. évi XL. törvény és a 19/2009.(I.30.) Korm.rendelet [végrehajtási rendelet] szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos – a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. melléklete szerint végezhető – tevékenységet folytat.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

kérelmező neve, székhelye, anyja neve, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma, gázszerelői igazolványszáma (módosítás, hosszabbítás esetén), díjfizető neve, számlázási címe, díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele, nyilatkozat, képesítések, a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 2. mellékletében előírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentésnek tartalmaznia kell a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendeletben részletezett adatokat és a kötelezően csatolandó következő mellékleteket:

 1. szakképesítésről szóló eredeti bizonyítvány vagy hiteles másolata, (ha 5 évnél régebbi továbbképzési igazolás)
 2. szakirányú szakmai gyakorlat igazolása,
 3. igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi);
 4. hosszabbítás esetén továbbképzési igazolás ( 1 éven belüli)
 5. hosszabbítás esetén korábbi gázszerelői igazolvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Elektronikus ügyintézés esetén 10000 Ft, postai ügyintézés esetén 12000 Ft, személyes ügyintézés esetén 15000 Ft.

Hol intézhetem el?

Az igazolvánnyal, nyilvántartásba vétellel, módosítással kapcsolatos ügyek elintézhetők ügyfélkapu hozzáféréssel elektronikusan (e-papíron), postai úton vagy személyesen (vagy meghatalmazott) útján a Magyar Mérnöki Kamaránál.

Elektronikus ügyintézés esetén ügyfélkapu hozzáféréssel az epapir.gov.hu felületen keresztül kell benyújtani a kérelmet. Az eljárási díjat előre utalással kell teljesíteni.
Postai ügyintézés választása esetén az eljárási díjat előre utalással kell teljesíteni.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Fellebbezésre nincs lehetőség, a véglegessé vált döntés ellen bírósági jogorvoslatnak van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés csak bírósági úton támadható meg: az eljáró közigazgatási szerv (alperes) döntése ellen benyújtott keresetlevéllel.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A közigazgatási hatósági feladatkörében eljáró szerv (Magyar Mérnöki Kamara) székhelye szerint illetékes kijelölt törvényszék bírálja el a kereseti kérelmet.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A véglegessé vált döntést meghozó szervhez (Magyar Mérnöki Kamara) kell a keresetlevelet benyújtani

A benyújtási határidő: A vitatott döntés közlésétől számított harminc napon belül lehet a keresetlevelet benyújtani.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékének megállapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a történik, az illetékfizetés alóli mentesség szabályait pedig az 56. §-a tartalmazza.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

 1. Ki jogosult a gázszerelők névjegyzékébe bejelentkezni?

A gázszerelők nyilvántartása arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, a nyilvántartási rendelet 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

 

 1. Hogyan történhet a bejelentés?

A bejelentés az útmutatóban leírtak szerint:

 • e-papíron keresztül,
 • postai úton, vagy
 • személyesen, vagy meghatalmazott útján a Magyar Mérnöki Kamara budapesti székhelyén történhet.

 

 1. Lehet-e e-mailben a bejelentést megtenni?

Nem. Elektronikus úton csak e-papíron keresztül intézheti a bejelentéseit. Az e-mailen megküldött előzetes áttekintés azt a célt szolgálja, hogy amennyiben nem személyesen (postán, e-papíron) szeretné ügyét intézni, akkor biztosan befogadjuk a bejelentését.

 

 1. Ki végezheti a gázszerelői tevékenységet?

A gázszerelői tevékenységet az a személy végezheti, aki rendelkezik

 • a nyilvántartási rendelet 1. mellékletében meghatározott képesítéssel, vagy más azzal egyenértékű, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben meghatározott képesítéssel, és
 • az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.

 

 1. Kell-e gyakorlati időt igazolni?

Bizonyos tevékenységek esetében Igen.

A gázszerelői tevékenységet az a személy végezheti, aki rendelkezik a nyilvántartási rendelet 1. mellékletében meghatározott képesítések esetében az alább meghatározott gyakorlati idővel.

 

 1. Van-e kötelező továbbképzési kötelezettségük a gázszerelőknek?

Igen. A gázszerelő az alábbi modulokból álló, személyes jelenléthez kötött, minimum 10 óra időtartamú továbbképzést, legalább ötévenként köteles teljesíteni:

 • a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, és
 • az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyagból.

 

 1. Lehet-e mentesülni a kötelező továbbképzés alól?

Abban az esetben mentesül a gázszerelő a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, ha a nyilvántartási rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező jogosultság alapján végzi tevékenységét.

 

 1. A továbbképzés teljesítésével automatikusan meghosszabbodik az igazolvány lejárata?

Nem. A továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolás nincs hatással az igazolványban bejegyzett lejárati határidőre, azaz nem válik az igazolvány érvényessé a hosszabbításra vonatkozó bejelentés nélkül. Tehát ilyen esetben is be kell jelenteni a lejárat előtt a hosszabbítási szándékot.

 

 1. Milyen formában kell bemutatni a képesítésről, illetve a továbbképzésről szóló dokumentumokat?

Első igazolvány kérése esetén minden dokumentumot eredetiben is be kell mutatni személyes ügyintézés esetén, vagy hiteles másolat benyújtása szükséges a képesítésekről, illetve a továbbképzésről szóló bizonyítványokról, amennyiben postai úton kíván ügyet intézni.

 

 1. Van-e az igazolványkép kapcsán valamilyen előírás?

Igen. A gázszerelői igazolványba kerülő igazolványkép egy évnél nem lehet régebbi, azaz a korábbi igazolványban szereplő képpel nem lehet azonos. Nem elfogadható olyan igazolványkép sem, amelyen a személy sapkát vagy napszemüveget visel.

 

 1. Hogyan igazolható a továbbképzés teljesítése?

A továbbképzést a képzőintézmény által kiadott tanúsítvánnyal, oklevéllel, igazolással lehet igazolni, amely egy évig használható fel a nyilvántartásba történő bejelentésekhez.

 

 1. Minden évben meg kell fizetni az eljárási díjat? Nem.

A 29/2020. (VIII. 5.) MMK Elnökségi határozatában foglaltak alapján 2020. szeptember 1-től a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja a választott ügyintézési módtól függően eltérő összegű, melyet csak a felsorolt esetekben kell megfizetni az alábbiaknak megfelelően:

 1. Elektronikus ügyintézés ( epapir.gov.hu -n benyújtva, előre utalással) esetén: 10 000,- Ft;
 2. Postai ügyintézés (előre utalással) esetén: 12 000,- Ft;
 3. Személyes ügyintézés (azonnali igazolvány kiállítás, bankkártyás befizetéssel) esetén 15 000,- Ft

 

 1. Hogyan fizethetem be az eljárás díját?

Amennyiben követi az ajánlott eljárási folyamatot, a bejelentés megadott szakaszában díjbekérő számlát fog kapni, melyre teljesítheti a díj megfizetését.

A díjat befizetheti átutalással is, a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámunkra. Ebben az esetben kérjük az utalás közlemény rovatában tűntesse fel: nevét, és születési év adatokat.

 

 1. Mikor van ügyfélfogadás?

Személyes ügyfélfogadást az MMK az alábbiak szerint biztosít előzetes időpontfoglalás alapján:

Magyar Mérnöki Kamara

1117 Budapest, Szerémi út 4.

Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00

Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

 

 1. Mi kell tennem, ha a bejelentett adataimban változás állt be?

Amennyiben a gázszerelői nyilvántartásban szereplő adatai megváltoztak, azt 10 munkanapon belül az adatváltozásról, módosításról szóló menüpontban leírt eljárás szerint kell jeleznie az MMK részére.

 

Fontosabb fogalmak

Felülvizsgálatnál a technológiai berendezés értelmezése:

Gázfelhasználó technológiai rendszer:
ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelőanyag- és égéslevegő ellátó rendszerrel, a tűztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia, védőgáz hatásának van kitéve, továbbá a gázfáklya, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor

Vonatkozó jogszabályok

Az eljárás

a 2008. évi XL. törvény [a földgázellátásról],

a 2009. évi LXXVI. törvény [a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól],

a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról],

a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet [a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról],

a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet [a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről],

a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet [a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről],

a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet [a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról]

   előírásain alapul.

 

Az eljárás során alkalmazandó általános eljárásjogi előírásokat

2016. évi CL. törvény [az általános közigazgatási rendtartásról]

határozza meg.

 

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

Gázszerelői igazolvány kiállítása, hosszabbítása, pótlása, új képesítés bejegyeztetése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858