Akadálymentes verzió

Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00075

Az ügy rövid leírása

A hálózati engedélyes idegen ingatlanon közcélú hálózathoz tartozó, átalakító- és kapcsoló berendezésre építési engedélyt használati jog birtokában kérhet. A használati jog az idegen ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján keletkezik. Megállapodás hiányában használati jogot alapítani nem lehet, a hálózati engedélyes az ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítását a Hatóságtól kérheti, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. Közterületen elhelyezett, átalakító- és kapcsoló berendezésre használati jogot nem kell alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni. Használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a megállapodás alapján a hálózati engedélyes köteles kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).

Kizáró okok: NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00075.docx szerint

Milyen iratok szükségesek?

Építési engedély kérelemhez csatolt dokumentáció (megállapodáson alapuló használati jog esetén).
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 7. pontja szerinti adattartalommal
7.1. Az engedélyes (vagy az építtető) megnevezése (neve), székhelye (címe), telefonszáma, aláírása.
7.2. Az építmény – szakáganként szaktervezők által készített, az ágazati jogszabályokban meghatározott tartalmú – műszaki tervdokumentációja. (2 példányban, valamint az ügyben érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban)
7.3. A megközelítés, a közlekedés, a közművek, valamint ezek kapcsolatainak ismertetése (tervei), a terület-előkészítési munkák műszaki tervei (tereprendezési, bontási és földmunkák). (2 példányban, valamint az ügyben érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban)
7.4. Az érintett közművek, kezelők, üzemeltetők és egyéb érdekeltek nyilatkozatai (MMBH 36 Közművek).
7.5. A tervező nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, műszaki irányelveket alkalmazott, ennek hiányában annak bizonyítását, hogy az alkalmazott megoldás legalább azonos biztonságú, mint a honosított, harmonizált szabvány szerinti biztonsági szint,
d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik [névjegyzéki (nyilvántartási) számának feltüntetése].
7.6. A Khvr. 1. vagy 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység vagy építmény esetében a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ab) vagy ac) alpontja vagy 10. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti döntés, a Khvr. 24. §-a alapján lefolytatott összevont eljárás esetében az egységes környezethasználati engedély, valamint a külön jogszabályban esetlegesen előírt egyéb hatósági engedélyek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj. Mértékét jogszabály határozza meg. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóságok és illetékességi területeik:
(A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok illetékességi területei)
________________________________________
Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
________________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
________________________________________
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye területe
________________________________________
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye területe
________________________________________
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye területe
________________________________________
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye területe
________________________________________
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye területe
________________________________________
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területe
________________________________________
Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye területe
________________________________________
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye - kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe -, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye területe

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki kérheti a közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építési engedélyezését? A közcélú hálózatok engedélyesei a villamos energia szolgáltatók. Meddig érvényes az építési engedély? Két évig, de kétszer két-két évre meghosszabbítható. A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a villamos energia szolgáltató meghatalmazását. Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség. Mi történik, ha kárt okoznak az ingatlanon? Kártérítést köteles fizetni az ingatlan tulajdonosának az engedélyes.

Fontosabb fogalmak

Közcélú hálózat: olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez. Használati jog- Ptk. szerinti megállapodás.

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 127. § (1), (2) bekezdés, 128. §, 129. §;
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § - 22. §;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés l) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, melléklet 7.C) pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

használati jog, közcélú hálózat, hálózati engedélyes, belső kezelőterü átalakító vagy kapcsoló berendezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858