Akadálymentes verzió

Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvezlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetés (bontás) tudomásulvétele iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00103

Az ügy rövid leírása

Megszüntetés megkezdésének tudomásulvételéhez kötött minden olyan bontási tevékenység, ami nem tartozik a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében felsorolt, illetve műemléket, vagy helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő bontási tevékenységhez.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az üzemeltető, a hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

Kizáró okok: NEM

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem a következő adatokat tartalmazza: 1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló ingatlan címe és helyrajzi száma. 2. Az építmény rendeltetése. 3. A beruházás adatai: az engedélyes/építtető megnevezése és címe. 4. A kivitelezés adatai: a) kivitelező megnevezése, b) kivitelező címe, c) kivitelezés kezdési időpontja, d) kivitelezés tervezett befejezési időpontja. 5. Az üzembentartó adatai: megnevezése és címe. 6. Az építési engedély száma, kelte.

Milyen iratok szükségesek?

A bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételére irányuló kérelemhez mellékelni kell:
A) Megszüntetés (bontás) engedélyezéséhez szükséges dokumentációt: 1. A villamosmű műszaki biztonsági követelményeire vonatkozó külön jogszabályban meghatározott megszüntetési terv. 2. Az engedélyesnek a megszüntetési (bontási) munkák elvégzésére vonatkozó jogosultságának igazolása. 3. A megszüntetési (bontási) munka dokumentációja, a bontási technológiája. 4. A megszűnő építmény teljes vagy részleges bontása utáni helyszínrajz. 5. A tervező nyilatkozata arról, hogy a) a tervezett megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét, c) a tervezés során milyen szabványokat, műszaki irányelveket alkalmazott, d) az adott tervezésre jogosultsággal rendelkezik. 6. Az ügyfelek nyilatkozatai, annak hiányában a megkeresésüket hitelt érdemlően igazoló bizonylat (például tértivevény).
B) nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki jelentőségű területen végzett bontás tudomásulvételéhez kötött tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozatát, valamint
C) az illeték befizetésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tudomásulvételi hatósági eljárások illetékének megfizetése az eljárást kezdeményező iratra ragasztott illetékbélyeggel, vagy átutalással történik, mértéke 10.000.-Ft.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóságok és illetékességi területeik:
(A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok illetékességi területei)
________________________________________
Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
________________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
________________________________________
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye területe
________________________________________
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye területe
________________________________________
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye területe
________________________________________
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye területe
________________________________________
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye területe
________________________________________
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területe
________________________________________
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye területe
________________________________________
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye - kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe -, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye területe

Ügyintézés határideje

A bontási tevékenység tudomásulvételére irányuló kérelem tartalmáról az eljárás megindulásától számított három napon belül értesíteni kell az építmény tulajdonosát, ha az nem azonos a bontást kérő személyével. A bontási tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kérelmező a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét a Hatósághoz benyújtotta, és a bontási tevékenység megkezdését a Hatóság jogszerű hallgatással tudomásul véve az eljárás megindulásától számított tíz napon belül nem tiltotta meg.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Határozat kiadása esetén van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: IGEN; Fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

GYIK_MMBHA00103.docx

Fontosabb fogalmak

Villamosmű: az erőmű, az átviteli és az elosztó hálózat;
Termelői vezeték: közcélúnak, magán- és közvetlen vezetéknek nem minősülő vezeték, hálózati elem, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az erőmű által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pontjára juttatja el, és erre felhasználó nem csatlakozik vagy vételező nem kapcsolódik;
Magánvezeték: közcélúnak, termelői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására szolgál;
Közvetlen vezeték: közcélúnak, magán- és termelői vezetéknek nem minősülő, Magyarország államhatárát nem keresztező vezeték, hálózati elem vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely közcélú hálózatra csatlakozó erőművet köt össze vételezővel;

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdés, 116. § (1) bekezdés, 136. § (2) bekezdés; a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet 34. §, 34/A. §, 34/B. § ; Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés, (2) bekezdés l) pont, (3) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja, 30. § f) pontja; a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 3. §

Kulcsszavak

Megszüntetés, bontás, tudomásulvétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858