Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Sertés nyomtatvány igénylés

Kódszám

NENAR00050

Az ügy rövid leírása

A sertéstartók bizonylatainak egy része tömbös formában érhető el. A tömböket az ENAR felelősök a 2964-es nyomtatványon rendelhetik meg. A megrendelhető nyomtatványok: 2611 Szállítólevél, 2612 pótlap, 2613 szállítólevél gyűjtőlap, 2615 jelölés bejelentő és módosító lap.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Sertéstartók, sertéságazai erületi felelősök, megyei kormányhivatal illetékes főosztálya

Kizáró okok: Van képviselet lehetőség, a kitöltött és aláírt kérelmet más is benyújthajta.

Milyen adatokat kell megadni?

átadó tenyészet/körzet adatai, átvevő tenyészet/körzet adatai, füljelzők adatai, aláírás

Milyen iratok szükségesek?

Külön dokumentumot nem kell csatolni, minden adatot a nyomtatványon kell megadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díjmentes

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi / Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya, illetve a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem készül fellebbezhető döntés. Helytelen adat esetén az állattartó módosító kérelmet nyújthat be, ha nem ért egyet a döntéssel a törlést kérheti.

Jogorvoslati lehetőség részletei: nem fellebbezhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nem fellebbezhető

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nem fellebbezhető

A benyújtási határidő: nem fellebbezhető

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ki a kapcsolattartó? Az állategészségügyi hatóság jelöli ki a bejelentett tenyészethez a kapcsolattartó állatorvost, aki ellátja a NÉBIH felé az ügyintézői feladatokat.
2. Van ügyfélszolgálat? Az ügyfélszolgálat elérhető: NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397., telefonszáma: 06-1-3463-486 vagy a 06-1-3463-487.
Kérdéseket e mailben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu, tir@enar.hu címeken.
3. Ki töltheti ki a nyomtatványt?
Amennyiben ön önálló tenyészetben gazdálkodik a tenyészet ENAR-felelőse, ha megyei körzetbe sorolt a tenyészete, akkor a kapcsolattartó állatorvos.
4. Elfogyott a szállítólevelem és a pótlapok is. A honlapon nem találom ezeket letölthető formában. Hogyan juthatok hozzá?
A nyomtatványok (2611, 2612) továbbra is tömbös formában érhetők el. Az ENAR felelősök a 2964-es nyomtatványon rendelhetik meg a tömböket a Nébih-től.

Fontosabb fogalmak

Kapcsolattartó: általában az ellátó állatorvos, megyei körzetek esetén végzi az állatok jelölését, és intézi a TIR-rel kapcsolataos ügyeket.
ENAR koordinátor: meghatározott területért felelős hatósági állatorvos, általában járási főállatorvos, a bejelentő nyomtatványon igazolja, hogy a bejelentett tartási hely regisztrált
Állattartó/üzemeltető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős
állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása, amely lehet szállítás vagy lábon hajtás;
sertés ENAR: a sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszere, amely kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatmozgások nyomon követését, a sertések regisztrálását, továbbá alapját képezi az állategészségügy, állattenyésztés és piacszabályozás szakterület nyilvántartási rendszereinek;
ENAR füljelző: a sertések megjelölésére szolgáló, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által engedélyezett, az ENAR-számot tartalmazó jelölő eszköz;
ENAR jelölés: ENAR füljelzővel vagy jelölőkalapáccsal végzett jelölés;
ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt,
a) Magyarország ISO kódjeléből (HU) és legfeljebb tizenkettő jegyű számból álló, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti kód,
b) tenyészetkód, jelölőkalapács alkalmazása esetén;
sertéságazati területi felelős: a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének (a továbbiakban: MSTSz) e rendeletben meghatározott feladatokat ellátó munkavállalója;

Vonatkozó jogszabályok

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 16.§; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés; 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 1-2.§ , 9 és 13.§, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 7-10.§

Kulcsszavak

SertésENAR, kapcsolattartó, jelölés, FELIR, ENAR szám, ügyfélszolgálat, szállítólevél, eltérés, szállítójármű

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858