Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

Kódszám

NENAR00051

Az ügy rövid leírása

A sertéstartó tenyészetből egy másik tenyészetbe állatokat szállítanak, melyek kiszállítását a tenyészetek adataival együtt bejelenti a tenyészet ENAR felelőse, mivel a szállítólevél (2611) 1. példánya korábban nem került beküldésre.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Sertéstartók

Kizáró okok: van képviselet lehetőség, a kitöltött és aláírt kérelmet más is benyújthajta

Milyen adatokat kell megadni?

Tenyészetek adatai: kiszállító/fogadó tenyészetkód, tartó neve, címe
Szállítólevél száma, dátum,
Állatok, gépkocsi azonosítói

Milyen iratok szükségesek?

Külön dokumentumot nem kell csatolni, minden adatot a nyomtatványon kell megadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a bejelentés díjmentes

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi/Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem készül fellebbezhető döntés. Helytelen adat esetén az állattartó módosító kérelmet nyújthat be, ha nem ért egyet a döntéssel a törlést kérheti.

Jogorvoslati lehetőség részletei: nem értelmezhető

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nem értelmezhető

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nem értelmezhető

A benyújtási határidő: nem értelmezhető

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ki a kapcsolattartó? Az állategészségügyi hatóság jelöli ki a bejelentett tenyészethez a kapcsolattartó állatorvost, aki ellátja a NÉBIH felé az ügyintézői feladatokat.
2. Van ügyfélszolgálat? Az ügyfélszolgálat elérhető: 1024 Budapest, Keleti K. u.24., telefonszáma: 06-1-3463-486 vagy a 06-1-3463-487.
Kérdéseket e mailben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu, tir@enar.hu címeken.
3. Ki töltheti ki a nyomtatványt?
Amennyiben ön önálló tenyészetben gazdálkodik a tenyészet ENAR-felelőse, ha megyei körzetbe sorolt a tenyészete, akkor a kapcsolattartó állatorvos.
4. Mit tegyek, ha nem fér rá minden állat fülszáma a papírra?
Ebben az esetben a további állatok azonosítóit új bizonylaton a Folytatáslap bejelölésével kell megadni.
5. Szállítottam korábban állatokat másnak, de a szállítólevél 1. példánya megsérült. Hogyan tudom az adatokat pótolni?
Ebben az esetben a kiszállítást bejelentheti a 2638-as bizonylaton is.

Fontosabb fogalmak

Kapcsolattartó: általában az ellátó állatorvos, megyei körzetek esetén végzi az állatok jelölését, és intézi a TIR-rel kapcsolataos ügyeket.
ENAR koordinátor: meghatározott területért felelős hatósági állatorvos, általában járási főállatorvos, a bejelentő nyomtatványon igazolja, hogy a bejelentett tartási hely regisztrált
állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása, amely lehet szállítás vagy lábon hajtás;
állatmozgás- és sertés-nyilvántartás: az állattartó által a tartási helyen lévő, valamint a beérkezett és a kiszállított sertésekről vezetett naprakész nyilvántartás;
sertés ENAR: a sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszere, amely kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatmozgások nyomon követését, a sertések regisztrálását, továbbá alapját képezi az állategészségügy, állattenyésztés és piacszabályozás szakterület nyilvántartási rendszereinek;
ENAR füljelző: a sertések megjelölésére szolgáló, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által engedélyezett, az ENAR-számot tartalmazó jelölő eszköz;
ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt,
a) Magyarország ISO kódjeléből (HU) és legfeljebb tizenkettő jegyű számból álló, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti kód,
b) tenyészetkód, jelölőkalapács alkalmazása esetén;
sertés szállítólevél: az állatok eredetét igazoló és a szállított sertéseket kísérő dokumentum, amely egyben a szállítás FELIR-ben való rögzítésére is szolgál;

Vonatkozó jogszabályok

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 16.§; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) Korm rendelet 7 §; 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 14.§

Kulcsszavak

SertésENAR, kapcsolattartó, bejelentés, Országos Adatbázis, ENAR szám, ügyfélszolgálat, szállítólevél

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858